doneer nu materialen webshop

Ook ú kunt helpen


Iedereen kan helpen om het zendingswerk in Zuid-Afrika uit te breiden. Wij vragen uw gebed voor het werk onder de bevolking in Zuid-Afrika. Daarnaast is een financiële bijdrage meer dan welkom. Wilt u meer doen? Kijk dan naar onderstaande mogelijkheden.


“En het Woord is vlees geworden,
en heeft onder ons gewoond”

Johannes 1:14


Jezus begaf Zich tijdens Zijn leven op aarde onder de mensen en zocht hen op. Stichting Bethlehem probeert dit voorbeeld te volgen door laagdrempelig hulp te bieden aan de bevolking. In de hoop en verwachting dat daardoor vertrouwen ontstaat en er een basis gelegd wordt voor de verkondiging van het Evangelie.