doneer nu materialen webshop
Uw gift draagt bij aan verspreiding van het Evangelie

Steun één van onze projecten


Met verschillende projecten rondom de stad Pretoria in Zuid-Afrika brengt Stichting Bethlehem werkgelegenheid, voedselzekerheid en onderdak. Dit doen we vooral in de gebieden Refilwe en Hammanskraal. Via hulp in het dagelijkse leven komt er ruimte om het Evangelie te verkondigen. We geven Bijbelstudie aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan kinderen en laten bij huisbezoeken Bijbels en andere materialen achter .

Voedselzekerheid
Onderdak
Zorg en Welzijn
Zending


“En het Woord is vlees geworden,
en heeft onder ons gewoond”

Johannes 1:14


Jezus begaf Zich tijdens Zijn leven op aarde onder de mensen en zocht hen op. Stichting Bethlehem probeert dit voorbeeld te volgen door laagdrempelig hulp te bieden aan de bevolking. In de hoop en verwachting dat daardoor vertrouwen ontstaat en er een basis gelegd wordt voor de verkondiging van het Evangelie.