doneer nu materialen webshop

Maak kennis met onze
werkers in Zuid-Afrika

Laten we ons voorstellen


Graag stellen onze werkers, die vanuit Nederland uitgezonden zijn, zich aan u voor. Hiermee krijgt u een beeld heeft bij het werk dat hij of zij in Zuid-Afrika doet. Tevens geeft deze informatie u de mogelijkheid mee te leven met de diverse medewerkers en hun gezinnen.

Lianne de Baat | veldwerker kinderwerk in opleiding


Verjaardag

1 oktober


Contact

volgt

Sinds 1 januari 2023 volg ik de opleiding voor veldwerker met de hoop om straks werkzaam te mogen zijn in de townships van Zuid-Afrika. Ik kijk er naar uit om de kinderen en jongeren te mogen vertellen uit het Woord van God. Tegelijkertijd is het ook goed om in Nederland een periode je voor te mogen bereiden voor het werk op de werkvelden van Bethlehem.


De afgelopen tijd ben ik werkzaam geweest als juf op een basisschool en onderwijsadviseur. Het onderwijs heeft mijn hart en ik hoop dat ik met de ervaring van de afgelopen jaren ook iets mag betekenen in het onderwijzen van de kinderen in Zuid-Afrika over de Heere en Zijn Woord.


Dit alles met de diepe wens die verwoord staat in Psalm 22:16 (berijmd): ‘Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, om ’t nakroost dat den HEER wordt toebereid, te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid. En grote daden.’

Marieke Bakker | veldwerker zorg 


Verjaardag

8 september


Contact

Via de TFC van Marieke (tfcbakker@ggin-gouda.nl) kunt u contact leggen.

Inschrijven voor de persoonlijke nieuwsbrief kan via:

www.stichtingbethlehem.nl/mariekebakker

Sinds het najaar van 2021 ben ik gestart met de opleiding tot veldwerker zorg. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb tot en met januari 2021 gewerkt ala verpleegkundige palliatieve zorg/wijkverpleegkundige.  In 2016 heb ik drie weken vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika, in de townships rond Kaapstad. Ik weet hierom enigszins hoe het leven in de townships kan zijn en hoe groot de nood is. Ik ben verwonderd en verblijd dat ik de opleiding mag volgen en zie er naar uit om in de townships te gaan werken, al is er ook een opzien.  

Marieke Bakker

Job Bolier | zendingswerker


Verjaardagen

Job (4 augustus), Heleen (3 december), Levi (14 mei), Jana (19 december), Noor (7 april), Hagar (13 februari) en Elea (2 januari)


Contact

De TFC houdt u op de hoogte van het wel en wee van de familie Bolier. Inschrijven voor de persoonlijke nieuwsbrief kan via www.stichtingbethlehem.nl/fambolier

tfcbolier@gginelspeet.nl

Wij zijn de familie Bolier: Job en Heleen met onze kinderen Levi, Jana, Noor, Hagar en Elea. Sinds oktober 2020 zijn we betrokken bij het werk van Stichting Bethlehem. Op 13 oktober 2021 zijn we  door het Deputaatschap Zending en Evangelisatie naar Pretoria e.o. Daar zal Job werkzaam zijn als zendingswerker (en wat daar allemaal bij komt kijken) in de werkgebieden van stichting Bethlehem in Hammanskraal, Refilwe en hopelijk ook Phumzile.

Job Bolier

Cees van den Bogert | operationeel manager


Verjaardag

31 januari

Contact

info@stichtingbethlehem.nl

Sinds juni 2021 ben ik als als operationeel manager op de werkvelden in Zuid-Afrika actief. Mijn naam is Cees van den Bogert. Getrouwd met Nieske en samen hebben we vijf zoons en een dochter. Als kind ben ik met mijn ouders vanuit Nederland naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Na een periode in Canada leerde ik mijn (Nederlandse) vrouw kennen. Na een korte tijd in Nederland te hebben gewoond, zijn we naar Canada (Chilliwack) geëmigreerd. Inmiddels wonen we weer in Zuid-Afrika. Als operational manager ben ik verantwoordelijk voor de uitvoerende kant van de projecten van de stichting. Dit doe ik in samenwerking met de lokale managers. Ik ben het aanspreekpunt voor de veldwerkers. Het werk heeft veel diepgang omdat alles wat wij doen, iedere medewerker op zijn of haar plaats, bijdraagt aan het grote doel: dat het Evangelie uitgedragen mag worden onder mensen die ervan verstoken zijn geweest.

Cees van den Bogert

Georg Lindhoud | zendingswerker

Verjaardagen

Georg (22 mei), Jacqueline (26 januari), Marilène (29 december), Rob (17 maart), Daniël (19 augustus), Georg-Jan (11 april) en Joachim (16 januari)


Contact

De TFC houdt u op de hoogte van het wel en wee van de familie Lindhoud. Inschrijven voor de persoonlijke nieuwsbrief kan via www.stichtingbethlehem.nl/famlindhoud

tfclindhoud@gginbarneveld.nl

"1 oktober 2020 was een bijzondere dag. Op die dag kwam ik in dienst bij het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van d GGiN om te worden opgeleid als evangelist voor Stichting Bethlehem. Samen met mijn vrouw Jacqueline hebben we vijf kinderen. Marilène, Rob, Daniël, Georg-Jan en Joachim.


Voordat ik benoemd werd bij Stichting Bethlehem was ik werkzaam als locatiedirecteur op het Hoornbeeck College in Apeldoorn. Op dit moment word ik opgeleid om op een later moment uitgezonden te worden naar Zuid-Afrika. We zullen daar werkzaam zijn in de arme gebieden rondom Pretoria door middel van Woordverkondiging en hulp aan de arme bevolking aldaar."

Georg Lindhoud

Teunie Oosterwijk | veldwerker kinderwerk


Verjaardag

4 januari


Contact

Via TFC van Teunie (tfcteunie@gmail.com) kunt u contact leggen.

"Op 4 oktober 2018 vloog ik voor het eerst namens Stichting Bethlehem naar Zuid-Afrika. Ik  heb een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) achter de rug en in de gehandicapentenzorg gewerkt. Nu heb ik dagelijks kinderen voor mij zitten tijdens een kinderprogramma. Ze horen dan een Bijbelverhaal en leren Bijbelteksten.


De voorbereiding en de uitvoering van de kinderprogramma’s nemen de meeste tijd in beslag. Verder vullen de weken zich met bezoeken aan ouders, het bijwonen van Bijbelklassen voor kinderen en/of ouders, overleg met lokale managers, administratieve klusjes en tot slot taalstudie.


Belangrijker nog dan de inzet van alle zendingsmedewerkers is een biddende achterban! Bidt u ook mee om zegen op het werk en om uitbreiding van Gods Koninkrijk in Zuid-Afrika?"


Teunie Oosterwijk

Nella Verschuur | veldwerker kinderwerk 


Verjaardag

5 november


Contact

De TFC houdt u op de hoogte van het wel en wee van Nella. Inschrijven voor de persoonlijke nieuwsbrief kan via www.stichtingbethlehem.nl/nellaverschuur.

tfcnella@gginbarneveld.nl

Ik ben Nella Verschuur, geboren en opgegroeid in Barneveld. Als kind wilde ik altijd graag juf worden maar dat werd later verpleegkundige. Met veel plezier heb ik eerst gewerkt in een verpleeghuis en later in het ziekenhuis als oncologieverpleegkundige. In dit werk veel te maken gehad met vragen rond leven en dood. Aangrijpend om te zien dat de dood nadert, temeer in het besef dat het is of het is of eeuwig leven, of de eeuwig dood. We hebben dan allemaal maar één ding echt nodig.  Vanaf 2020 ben ik actief geweest in de voorlichtingscommissie voor stichting Bethlehem. Ook schreef ik het boekje Brood - Nodig.


Sinds oktober 2021 werkzaam bij stichting Bethlehem. Waar ik gestart met een opleiding gericht op kinderevangelisatie. Vanaf  oktober 2022 ben ik werkzaam in Zuid-Afrika. Dit alles in de hoop en het verlangen naar de komst van Christus Koninkrijk van genade en heerlijkheid.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.’

Nella Verschuur


Ons vertrekpunt


“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42