doneer nu materialen webshopBedankbeleid Stichting Bethlehem


Aanleiding

Stichting Bethlehem is sinds de oprichting bezig met zendingswerkzaamheden in Zuid-Afrika. In de visie van onze stichting vermelden we het als volgt: ‘zending is de verkondiging van het Evangelie in Woord en daad.’  De missie van onze stichting is gericht op het Woord.

‘We hope to bring needy people from a bread to The Bread’.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is steun nodig. Steun in Woord en daad. Dit laatste krijgt op vele manieren gestalte. Denk aan het opdragen in het ambtelijke gebed tijdens de erediensten, voorlichtingen, presentaties en themaweken op scholen. Daarnaast wordt er gecollecteerd, gedoneerd, voeren kinderen acties en worden er actiedagen gehouden.

Bedankvisie
Als stichting zijn we iedereen erkentelijk voor de geleverde bijdrage, in de wetenschap dat geldt wat we lezen in Psalm 127:1: Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan, zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.’ De Heere Zelf, Zijn Woord is het fundament van waaruit we werken.
Deze basis sluit niet uit dat we graag iedereen persoonlijk zouden willen bedanken voor de betrokkenheid bij ons zendingswerk. Dit is helaas niet mogelijk. Daarom hebben we een kort dankbeleid opgesteld zodat u als betrokkene weet hoe we hier als stichting mee omgaan.


Concreet

Als stichting worden we op verschillende manieren (financieel) ondersteund. Op verschillende manieren geven we als bestuur uiting van  dank voor deze steun. We maken hieronder inzichtelijk hoe we dit doen:

  • Kerken: jaarlijks ontvangen alle GGiN-kerken een bedankbrief van het bestuur. Dit geldt ook voor de kerken uit andere verbanden die ons steunen en waarvan wij de gegevens ontvangen.
  • Ook (jeugd)verenigingen en scholen ontvangen na afloop van een actie of een project een bedankbrief.
  • Via de website zijn er projecten die u kunt steunen door online een donatie over te maken. U ontvangt dan automatisch een gedigitaliseerde dankbetuiging.
  • Veel donaties komen per bank binnen. Binnen het systeem waarmee we als stichting werken, kunnen deze donaties gekoppeld worden aan bijbehorende NAW-gegevens, mits deze bij ons bekend zijn. Alleen dan is het mogelijk om een persoonlijk bedankbericht te sturen. Dit zal jaarlijks gebeuren.
  • Bij grotere bedragen ontvangt de donateur waar mogelijk en gewenst een reactie namens het bestuur, mits de NAW-gegevens bekend zijn.


Doelbewust

Veel mensen geven in zekere zin anoniem. Er is dan alleen een naam en bankrekeningnummer bekend. Voor ons zijn dat onvoldoende gegevens om een persoonlijk bedankbericht te kunnen sturen. Als stichting beseffen we dat dit vanuit de donateur ook een bewuste en doordachte keuze kan zijn. Dat willen we graag respecteren!


Eigen initiatief

De verantwoordelijkheid om persoonlijk bedankt te worden ligt daarom voor het belangrijkste deel bij de donateur zelf. Als stichting vragen we de donateur om zelf aan te geven of een persoonlijke reactie op prijs wordt gesteld. Dit kan eenvoudig door ervoor te zorgen dat de NAW-gegevens bij de stichting bekend zijn. Wanneer we als stichting geen NAW-gegevens ontvangen hebben, zal er geen reactie worden gestuurd.


Opheusden, april 2024