doneer nu materialen webshop

Steun ons werk


en sta dicht bij onze werkers

Elke dag weer hebben mensen in de townships in Zuid-Afrika te maken met geweld en armoede. Daarbovenop is er een nog grotere nood: velen zijn onbekend met het Woord van God. Met onze projecten voorzien we in voedsel, onderdak en werkgelegenheid en bevorderen we zelfredzaamheid. Door het vertrouwen dat hierdoor ontstaat, komt er ruimte voor de verkondiging van het Evangelie!


Dit delen van brood én Woord is een groot maar tegelijk kostbaar goed. Voedsel, materialen en ruimtes kosten geld. Ook is er financiering nodig om voor huisvesting, levensonderhoud en dagelijks vervoer voor onze werkers.  


Word daarom vandaag nog donateur van Bethlehem en vul onderstaand formulier in!


Met uw structurele bijdrage

bent u onderdeel van ons werk in Zuid-Afrika.


U helpt onze werkers aan bijvoorbeeld een veilige woonomgeving. 

Lees bijvoorbeeld de blog van collega Teunie, waarin ze vertelt hoe belangrijk een veilige plek is om naar terug te kunnen keren.


Met uw gift ondersteunt u onze werkers en draagt u bij aan het delen van brood en het Woord in de townships.


Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 'Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde'

Heidelberger Catechismus - Zondag 42