doneer nu materialen webshop

Veelgestelde vragen over ons werk

Een antwoord op
veelgestelde vragen


 • Wanneer is Stichting Bethlehem ontstaan?
  Bethlehem (broodhuis) is een kleine christelijke organisatie, onstaan in april 2014 in Pretoria, Zuid-Afrika. Ze is begonnen als particulier initiatief en inmiddels een stichting geworden. Iedereen die bij Bethlehem betrokken is, doet dit op vrijwillige basis.

 • Gaat Stichting Bethlehem uit van de Gereformeerde gemeenten in Nederland?
  Ja, Stichting Bethlehem valt sinds het besluit van de synode van juni 2018 onder deputaatschap Zending en Evangelisatie GGiN.


 • Wat is het doel van Stichting Bethlehem?
  Wij richten ons op onze medemens in nood. Wij zijn met hen verbonden, omdat wij met hen Gods schepselen zijn en met hen delen in de gebrokenheid van de schepping door de zondeval. Evangelieverkondiging en daadwerkelijk dienstbetoon zijn voor ons onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als Bethlehem proberen we er niet alleen te zijn voor de mensen die in armoede leven, maar we proberen ook met hen te werken. Daarbij gebruik makend van de kennis, mogelijkheden en middelen die de mensen hebben. Tijdens alle werkzaamheden proberen we hen bekend te maken met Gods Woord.

 • Wat vindt Stichting Bethlehem belangrijk?
  Barmhartigheid, Verantwoordelijkheid, Menselijke waardigheid, Naastenliefde Rentmeesterschap, Gerechtigheid, Respect.

 • Wat zijn de activiteiten van Stichting Bethlehem?
  De Stichting verricht de onderstaande werkzaamheden en draagt op deze manier bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.
  Evangelisatie en bijbelverspreiding in door het bestuur vooraf bepaalde gebieden in Zuid-Afrika. Financieel en anderszins ondersteunen van evangelisatie en zending in de door het bestuur vooraf bepaalde gebieden. Voorzien in materiële behoeften onder de bevolking van de vooraf bepaalde gebieden waar zending en evangelisatie bedreven wordt of bedreven zal worden. Onder communitydevelopment vallen de komende jaren: Gaarkeuken in Refilwe in Pretoria, Zuid-Afrika en Project Groentetuin in Hammanskraal in Pretoria, Zuid-Afrika. Andere activiteiten die dienstig kunnen zijn aan het doel.

 • Heeft de stichting een ANBI-status?
  Ja, sinds september 2017. Dit houdt in dat de gestorte donaties aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belastingdienst.

 • Wat houdt een CBF-keurmerk in?
  Het CBF is de toezichthouder van Goede Doelen.Als stichting (goed doel) zetten we ons in voor onze naasten in Zuid-Afrika. We vragen hiervoor hulp, geld, inzet van vrijwilligers enz. Dat gaat niet zonder vertrouwen. De Erkenning helpt hierbij. Donateurs weten dan zeker dat onze stichting voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Zie voor meer informatie http://www.cbf.nl
     

 • Hoe komt het dat mijn donatie is overgemaakt naar Stg Mollie Payments?
  Als u via de website een online donatie doet, wordt het bedrag eerst tijdelijk gestort op een tussenrekening voor online transacties (iDeal) van Stg Mollie Payments. Het bedrag wordt hierna automatisch overgeboekt op bankrekeningnummer NL80RABO 0331 92 9317 t.n.v. Stichting Bethlehem.

 • Hoe ik mijn automatische incasso opzeggen?
  Wanneer u een automatische incasso stop wilt zetten kunt u dit doorgeven aan de mevr. I. Jonkers, administratief medewerkster van onze stichting. Dit kan door een mail te sturen naar: info@stichtingbethlehem.nl. Vermeld dan uw naam, adres, woonplaats, bedrag en datum stopzetting. U kunt het ook schriftelijk doorgeven aan dhr. G.R. van Leeuwen, secretaris van Stichting Bethlehem, per adres Burg. Lodderstraat 41, 4043 KL Opheusden, onder vermelding van bovengenoemde gegegevens.


“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42