doneer nu materialen webshop

Ook uw steun is nodig!

De daad aan het Woord verbinden


In Gods Woord lezen we dat dadelijke hulp én het verkondigen van Gods Woord samengaan. De Heere Jezus begaf Zich tijdens zijn leven op aarde onder de mensen en zocht hen op. Stichting Bethlehem probeert dit voorbeeld te volgen door een helpende hand te bieden aan een ieder die ons om hulp vraagt of dit nodig heeft. Dat doen we onder biddend opzien of ook Gods Woord mag opengaan en het zaad gestrooid kan worden. We moeten immers allemaal bekeerd worden!


Wilt u Stichting Bethlehem ondersteunen?

Steun ons werk in Zuid-AfrikaEen deur is geopend. Bid of dit ook zo mag blijven en dat Gods Woord ook in Zuid-Afrika voor velen tot zegen mag zijn! Mogen we daarbij ook op uw financiële steun rekenen? U kunt ook gericht een project ondersteunen.
'Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde'

Heidelberger Catechismus - Zondag 42