doneer nu materialen webshop

Bijzonder rendement voor ondernemers!


Word lid
van ondernemers 

voor Bethlehem 

Als ondernemer bent u vaak druk bezet; de wil om iets te betekenen voor de naaste is er wel, maar vaak ontbreekt de tijd om hier actief mee bezig te zijn. Is het ondernemersnetwerk van Stichting Bethlehem iets voor u? Er is nood in Zuid-Afrika, honger en armoede in de wijken rondom Pretoria zorgen voor erbarmelijke omstandigheden. De bevolking probeert te overleven voor de tijd. Vaak is men onbekend met het Woord van God, een nóg grotere nood!

100ste lid ondernemersnetwerk


In maart 2024 mochten we ons 100ste lid verwelkomen: Julian Horst, een 23-jarige slager uit Opheusden en eigenaar van Vleeschhouwerij in Zetten, een moderne ambachtelijke slagerij waar vleesbewerking en -verwerking nog volledig in eigen beheer plaatsvinden. Julian heeft Zuid-Afrika meerdere keren bezocht en is bekend met het werk van Stichting Bethlehem, dat zich inzet voor het verspreiden van Gods Woord en het bieden van praktische hulp.

Onze welvaart en privileges zijn niet vanzelfsprekend en toen hij de oproep zag om lid te worden van het ondernemersnetwerk, besloot hij zich aan te melden.


Martin van Tuijl overhandigt namens het ondernemersnetwerk een bos bloemen.

Het lidmaatschap brengt diverse voordelen met zich mee: het vergroot je bewustzijn van de verschillen op de wereld, het houdt je op de hoogte van het zendingswerk van de stichting en geeft gelegenheid om andere collega-ondernemers te ontmoeten. Van harte uitgenodigd voor de volgende ondernemersavond op 16 april in Barneveld!

Het ondernemersnetwerk kan groeien door ondernemers aan te moedigen om als ambassadeurs op te treden en anderen te enthousiasmeren om ook lid te worden. Als ondernemer kun je het werk van onze stichting steunen.

Ondernemersavonden


Als ondernemers komen we ook een aantal avonden bij elkaar. Samen nadenken over zending, maar ook met ruimte voor onderlinge contacten. 

Kies uit  .4 pakketten.  voor ondernemers

Ontmoet christelijke collega-ondernemers en werk vanuit

uw bedrijf - samen met anderen - mee aan armoedebestrijding

en verspreiding  van het evangelie in Zuid-Afrika.


U kunt helpen! Door lid te worden, helpt u mee aan materiële hulp en evangelisatie voor deze kwetsbare mensen. Zo kunnen we arme Zuid-Afrikanen via het dagelijks brood in aanraking laten komen met Het Brood: from bread to the Bread.

Onderdak en 
ontwikkeling

Iets minder budget? Help mee zorg te dragen voor onderdak en ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

€ 100 per jaar

Bijbel- 
Verspreiding

Met uw steun komen 25 Zuid-Afrikaanse
mensen in contact met Gods Woord.

€ 250 per jaar

Garden
of hope
Adopteer 2 akkers per jaar ten behoeve van
voedselzekerheid voor de behoeftigen.

€ 500 per jaar

Opleiding van 
evangelisten

U helpt mee aan het bekostigen van
de opleiding van evangelisten.

€ 750 per jaar


Lid worden? Mail ons of bel direct (085) 0705 371

Onze bedrijfsambassadeurs vertellen u graag meer!​​​​​​​