doneer nu materialen webshop

Woordverkondiging en ontwikkelingshulp
​​​​​​​in Zuid-Afrika

Van dagelijks brood naar het levende Brood


Honger, armoede en geen toekomstperspectief. Dit is waar de inwoners van de townships in Zuid-Afrika dagelijks mee te maken hebben. Daarbij is er ook andere nood: velen zijn onbekend met het Woord van God en weten zo ook niet wat nodig is om écht perspectief te hebben. Nu en in de toekomst. In de townships rondom Pretoria wil Stichting Bethlehem nabij zijn. Door het delen van Woord en brood. Dat doen we onder meer door voedselvoorziening, het zorgen voor veilig onderdak, het bieden van werkgelegenheid en het bevorderen van zelfredzaamheid. Door het vertrouwen dat ontstaat komt er ruimte voor de verkondiging van het Woord van God. We houden zendings- en evangelisatiediensten, geven Bijbelstudie aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de kinderen en laten Bijbels en meditaties achter in hun huizen. Met deze ondersteuning hopen we dat er ruimte en vertrouwen ontstaat voor een gesprek over de Heere en Zijn Woord.

From bread to The Bread! 


‘Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.'  -  Psalm 25:18.​​​​​​​​​​​​​​

Nood in Zuid-Afrika

Praktische hulp en Woordverkondiging rond Pretoria


Het werkgebied van stichting Bethlehem bevindt zich vooral rondom de stad Pretoria in Zuid-Afrika. We werken nu met name in de tonwnships Hammanskraal, Refilwe en Phumzile, een gebied waar we voor de toekomst mogelijkheden zien. Elke dag kunnen we meer mensen vertellen over het Woord van God en hen voorzien van eten, onderdak en andere basisbehoeften. Uw steun is broodnodig!

Met een gift zorgt u ervoor dat de zendingswerkers en lokale medewerkers de mogelijkheid hebben om de kwetsbare mensen in de townships te helpen te overleven. Denk daarbij aan het aanleggen en onderhouden van tuinen, lessen in hygiëne en het aanleren van sociale vaardigheden. Maar belangrijker is dat uw gift ervoor zorgt dat de evangelisatiebijeenkomsten en andere zendingsactiviteiten hun voortgang hebben zodat we mensen bekend maken met het Woord van God.

word donateur >>​​​​​​​


Regelmatig op de hoogte blijven?


Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief Klik op onderstaande knop en wij houden u 

op de hoogte van het nieuws van ons werk in Zuid-Afrika!

‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere;
met hem alzo handele, als ik wilde, dat men met mij handelde’

Heidelberger Catechismus - Zondag 42