doneer nu materialen webshop

Werken voor 
Stichting Bethlehem 

Openstaande vacature(s)

We zijn op zoek naar u!


Stichting Bethlehem (ressorterend onder het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van de GGiN) is een kleine christelijke organisatie die in april 2014 als particulier initiatief (door dominee en mevrouw Weststrate) in Zuid-Afrika is ontstaan. Als stichting zijn we werkzaam in enkele gebieden in Zuid-Afrika waarbij Woord en daad onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De nood in de gebieden waar we werkzaam zijn is groot. Velen zijn onbekend met het Woord van God. VACATURE 1 | VELDWERKER SOCIAL WORK


Algemeen

Als ‘social worker’ word je ingezet bij de hulpverlening aan de kwetsbare gezinnen in de townships. Enerzijds door op de locaties hulp en voorlichting te geven, anderzijds door hen thuis op te zoeken en ondersteuning te bieden. Je informeert hen over bijvoorbeeld levensstijl, werk en inkomen. Het opzetten, uitdenken en geven van de manier van voorlichting geven zet je zelfstandig of in teamverband op.


Taken

Welzijn en community

 • Counseling
 • Voorlichting geven tijdens bijeenkomsten
 • Huisbezoeken samen met zendingswerker
 • Samenwerken met de lokale gemeenschap om duurzame oplossingen te ontwikkelen​​​​​​​​​​​​​


Kinderprogramma

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s gericht op kinderen en jongeren om hun welzijn en ontwikkeling te ondersteunen
 • Jeugddagen en jeugdweken organiseren + uitvoeren
 • Tweewekelijkse thuisbezoeken aan ouders
 • Maandelijks beloningen bedenken en regelen


Verantwoordelijkheden

 • Betrokken bij Bijbelonderwijs aan kinderen en jongeren
 • Bieden van psychosociale steun aan individuen en groepen
 • Uitdenken en geven van voorlichting over o.a. levensstijl, werk en inkomen
 • Samenwerken met de lokale gemeenschap om duurzame initiatieven te ontwikkelen
 • Ontwikkelen en uitvoeren van jeugdprogramma’s en -activiteiten die het welzijn en de ontwikkelingen van kinderen en jongeren ondersteunen
 • Bijdragen aan de opzet en ontwikkelingen van het project Safe House
 • Signaleren van problemen en ontwikkelingen op de werkvelden


Locatie

Zuid-Afrika


Kwalificaties

 • Je bent in het bezit van een relevant mbo of hbo-diploma (bv. maatschappelijk werk of social work, MWD, SPH);
 • Meerdere jaren werkervaring pré.
 • Ervaring met casuïstiek rondom huiselijk geweld en of verslavingszorg  pré
 • Je bent flexibel, stressbestendig, tactvol, oplettend, geduldig en je hebt een goed inlevings-, oplossend en analytisch vermogen.
 • Open staan om te willen leren over en respect te hebben voor de lokale cultuur en tradities.

Achtergrond

Een warm hart voor een bijdrage aan de verspreiding van het Evangelie


Functievereisten

 • Belijdend lid van de GGiN.
 • Geworteld zijn in de Gereformeerde leer.
 • Hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
 • Begeerte om op het zendingsveld dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk en zich afgezonderd dan wel hiervoor geroepen te weten.
 • Bereidheid om voor minimaal 5 jaar in Zuid-Afrika te wonen.
 • Beheersen van de Engelse taal (minimaal B2 niveau).
 • Bereidheid en mogelijkheid om Sepedi te leren en mogelijk Tseswane.
 • In staat zijn om soepel om te gaan met cultuurverschillen.
 • Voorkeur van 25 jaar en ouder.

INTERESSE?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met de heer C.W. van de Steeg 06 22 91 25 19 (wilco@stichtingbethlehem.nl). Als u wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. U kunt die sturen naar het hiervoor genoemde mailadres. 


VACATURE 2 | bestuurslid Fondsvorming


Bestuur

Als bestuurslid Fondsvorming  neemt u deel aan het vrijwilligersbestuur van Stichting Bethlehem. Dit bestuur bestaat uit minimaal zeven  bestuursleden. Binnen het bestuur zijn de volgende functies vastgesteld: voorzitter, secretaris, finance & legal, fondsvorming, HRM, Woord, en algemeen. De competenties van bestuursleden liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. Het bestuur maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en streeft naar een collegiale, efficiënte en effectieve samenwerking. Voor de functies met een speciaal aandachtsgebied is aantoonbare expertise op dat gebied vereist. Voor de functie van algemeen bestuurslid is een veelzijdig, generiek profiel wenselijk. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor haar werk. De bestuursleden functioneren zelfstandig, zonder last en spreekt met één stem. Voor alle bestuursleden geldt hartelijke verbondenheid met en het proactief uitdragen van het zendingswerk.


Taken

 • Ontwikkelen van een plan van aanpak voor structurele fondsvorming (strategisch en operationeel) die past bij de verschillende doelgroepen zoals fondsen/bedrijven en donateurs/particulieren
 • Bouwen aan en onderhouden van een netwerk voor fondsvorming
 • Doordenken van de verdeling van het beschikbare geworven budget  over de verschillende doelgroepen
 • Geeft leiding aan en is sparringpartner voor de medewerker fondsvorming
 • Frequent contact met de General Manager om informatie vanuit de velden te stroomlijnen naar de achterban en content te bedenken die aansluit bij de werkelijkheid op de velden

Verantwoordelijkheden

 • Toezicht houden op het fondsvormend beleid van de stichting (strategisch en operationeel) en het bereiken van de doelstellingen
 • Actualisatie en doorontwikkeling van het beleid voor fondsvorming
 • Onderhouden van een netwerk voor fondsen
 • Onderhouden relatie met fondsen/donateurs
 • Onderhouden relatie met ondernemersnetwerk

Locatie
Nederland

Kwalificaties

 • HBO werk- en denkniveau door studie en/of relevante ervaringen
 • Nederlands en Engels in woord en geschrift

Relevante ervaring

 • Kennis van fondsvorming
 • Werken voor een non-profitorganisatie
 • Kennis en vaardigheden om financiële doelen te verwezenlijken
 • Kennis van en ervaring met het opstellen van beleidsplannen
 • Goede communicatie vaardigheden
 • Kan goed omgaan met donateurssoftware en ICT
 • Ervaring in het omgaan met data en het positief inzetten hiervan
 • Denken vanuit het oog van een fonds/donateur


Achtergrond

Een warm hart voor de verspreiding van het Evangelie
Betrokken verbinder met zowel een netwerk/ervaring binnen een organisaties


Persoonlijkheid

 • Communicatief sterk, gedreven, meedenkend en samenwerkend

 • Zakelijk / commercieel inzicht

 • Vertrouwen uitstralen en overtuigingskracht

 • Verbindingen weten te leggen tussen werkveld, achterban en het bestuur

 • Kerkelijke achtergrond: Gereformeerde Gemeente in Nederland

 • Ondernemer of commerciële aanleg


INTERESSE?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt? Neem contact op met de heer D.M.P. van de Merwe 06 53 23 56 47.

 (dick@stichtingbethlehem.nl). Als u wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. U kunt die sturen naar het hiervoor genoemde mailadres. 

VACATURE 3 | bestuurslid HRM


Bestuur

Als bestuurslid HRM neemt u deel aan het vrijwilligersbestuur van Stichting Bethlehem. Dit bestuur bestaat uit minimaal zeven  bestuursleden. Binnen het bestuur zijn de volgende functies vastgesteld: voorzitter, secretaris, finance & legal, fondsvorming, HRM, Woord, en algemeen. De competenties van bestuursleden liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. Het bestuur maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en streeft naar een collegiale, efficiënte en effectieve samenwerking. Voor de functies met een speciaal aandachtsgebied is aantoonbare expertise op dat gebied vereist. Voor de functie van algemeen bestuurslid is een veelzijdig, generiek profiel wenselijk. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor haar werk. De bestuursleden functioneren zelfstandig, zonder last en spreekt met één stem. Voor alle bestuursleden geldt hartelijke verbondenheid met en het proactief uitdragen van het zendingswerk


Taken

 • Opzetten en actueel houden van een (strategisch) HRM-beleidsplan
 • Aanspreekpunt voor, aansturen van de medewerkers en vaste vrijwilligers in Nederland
 • Voeren van de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de medewerkers in Nederland
 • Het begeleiden van medewerkers en gezinnen tijdens toerusting en emigratie
 • Adviseur of klankbord op het gebied van personeelsbeleid voor de General Manager in Zuid-Afrika

Verantwoordelijkheden

 • Actualisatie gehele HRM- en organisatiebeleid vanuit strategisch perspectief
 • Ervoor zorgdragen dat de inzet van het personeel optimaal bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen
 • Toezien dat wetten en regels als de sociale wetgeving en arbeidsovereenkomsten worden nageleefd en geactualiseerd.
 • Verantwoordelijk voor de instroom, het behoud, de ontwikkeling en uitstroom van medewerkers en vrijwilligers
 • Actualisatie en doorontwikkeling van het opleidingsbeleid
 • Verantwoordelijk voor het veiligheidsplan
 • Lid van het crisismanagementteam

Locatie

Nederland


Kwalificaties

HBO werk- en denkniveau door studie en/of relevante ervaringen

Nederlands en Engels in woord en geschrift


Relevante ervaring

 • Professionele HRM-ervaring en kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Ervaring met HRM-software
 • Ervaring met leiding geven aan en coachen van personeel
 • Kennis van en ervaring met het opstellen van beleidsplannen
 • Kan goed omgaan met moderne communicatiemiddelen en ICT


Achtergrond

Een warm hart voor de verspreiding van het Evangelie


Persoonlijkheid

 • Voorkeur gaat uit naar ruime ervaring met HRM met de nodige levenservaring

 • Communicatief sterk, accuraat, meedenkend en samenwerkend

 • Vertrouwen uitstralen

 • Goede balans tussen strategie, daadkracht en empathie

 • Verbindingen weten te leggen tussen werkveld, personeel en bestuur

 • Kerkelijke achtergrond: Gereformeerde Gemeente in Nederland


INTERESSE?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met de heer C.W. van de Steeg 06 22 91 25 19 (wilco@stichtingbethlehem.nl). Als u wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. U kunt die sturen naar het hiervoor genoemde mailadres. 


VACATURE 4 | medewerker Fondsenwerving
& RElatiebeheer (dienstverband)

(Opheusden, 28-32 uur per week)


Door toenemende werkzaamheden en het verder professionaliseren van onze stichting zijn wij op zoek naar een gedreven medewerker fondsenwerving & relatiebeheer.


De functie

AAls medewerker fondsenwerving & relatiebeheer ben je ervoor verantwoordelijk dat er voldoende inkomsten zijn voor onze projecten en mensen in Zuid-Afrika. Ook draag je er zorg voor dat de donateurs betrokken blijven bij ons werk.


Werkzaamheden

 • Je werkt de fondsenwervende strategie uit en draagt zorg voor de uitvoering en actualisatie hiervan.
 • Om de gestelde marketingdoelen te verwezenlijken, werk je projecten en activiteiten uit om hiervoor fondsen voor te werven bij particulieren en bedrijven.
 • Binnen het fondsenwervende CRM-platform weet je doelen te stellen, te monitoren en bij te stellen.
 • Voor de marketingwerkzaamheden word je ondersteund door een extern communicatie- en fondsenwervingsbureau waarmee je nauw samenwerkt.
 • Je onderhoudt relaties met nieuwe en bestaande donateurs
 • Je maakt planningen voor de fondsenwervende en communicatieve uitingen en bewaakt deadlines. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie-uitingen.
 • In deze rol ben je de schakel tussen het bestuur en het communicatie- en fondsenwervingsbureau.
 • Je werkt samen met de andere vaste medewerkers van de stichting en je legt verantwoording af aan het bestuur


Profiel

Je draagt het zendingswerk een warm hart toe. Je hebt bij voorkeur ervaring als fondsenwerver of communicatiemedewerker bij een stichting of goededoelenorganisatie.

Inhoudelijk vraagt deze functie het volgende:

 • Minimaal MBO+ werk- en/of denkniveau;
 • Gedegen kennis van fondsenwerving en communicatie;
 • Kennis van of ervaring met zendings- en/of ontwikkelingswerk is een pré;
 • Affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de stichting is een must;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Belijdend lid van de GGiN.


Competenties en persoonlijke kwaliteiten

Als medewerker communicatie en fondsvorming herkent u zich in de volgende competenties en persoonlijke kwaliteiten:

 • Communicatief sterk;

 • Overtuigingskracht, om mensen te binden aan onze missie;

 • Goed luisteren, om zo de brug tussen zender en ontvanger te slaan;

 • Transparant, flexibel en bereid om snel te schakelen;

 • U kunt omgaan met het werken tegen de deadline aan;

 • Veranderende omstandigheden ziet u vooral als kansen voor ontwikkeling.


Stichting Bethlehem biedt u

 • De mogelijkheid om vanuit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland op deze manier bij te dragen aan het verspreiden van Gods Woord in binnen- en buitenland;

 • Een uitdagende positie die volop ruimte biedt aan vernieuwing, visie en betekenisvol werken;

 • Betrokken bestuursleden die graag meedenken;

 • Een jaarcontract met de intentie tot een aanstelling voor onbepaalde tijd;

 • Een salaris passend bij de non-profit sector en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Een assessment kan een onderdeel zijn van de procedure.


INTERESSE?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met de heer D.M.P. van de Merwe 06 53 22 56 47 (dick@stichtingbethlehem.nl). Als u wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. U kunt die sturen naar het hiervoor genoemde mailadres.

VACATURE 5 | Voorlichter (vrijwilligersfunctie)

Heb jij een hart voor zendingswerk en voel je je verbonden aan onze missie ‘We hope to bring needy people from a bread to the Bread’, dan vragen we jou na te denken of de functie van voorlichter iets voor jou is. 


Als voorlichter zorg je samen met de andere voorlichters dat het werk van stichting Bethlehem nóg meer bekendheid krijgt binnen de achterban. Je verzorgt lezingen op scholen, tijdens gemeenteavonden en bij (jeugd)verenigingen. Daarnaast probeer je de achterban te motiveren actief bij te dragen aan het zendingswerk door middel van bijvoorbeeld het organiseren van acties. Jouw werkgebied is met name  regio Zeeland.

​​​​​​​We zoeken iemand, die

 • zich bewogen weet om te werken voor een zendingsorganisatie

 • zich verbonden voelt met onze missie 'We hope to bring needy people from a bread to the Bread’

 • ervaring heeft met het spreken voor diverse groepen

 • zijn of haar hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kan brengen

 • bereid is om op avonden en op zaterdagen te werken

Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Netwerker 

 • Creatief

 • Flexibel

 • SociaalWat verwachten we van jou? 

 • meedenken in doelstelling en uitvoering inzet voorlichtingen
 • maken van passende presentaties per doelgroep
 • meedenken in ontwikkeling van toerusting- en lesmateriaal voor diverse doelgroepen
 • nauwe samenwerking met collega-voorlichters, bureaumedewerkster en medewerker communicatie
 • al jouw werkzaamheden doe je met het doel om de bewustwording met betrekking tot zending en het werk dat onze stichting doet bij de achterban te vergroten.

InteressE?

Is je interesse voor een van deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met bestuurslid W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl | 06 229 125 19). Als je wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. Je kunt die sturen naar het  hiervoor genoemde mailadres.

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42