doneer nu

Openstaande vacatures bij
Stichting Bethlehem 

Overzicht van vacatures

We zijn naar u op zoek!


Stichting Bethlehem is een kleine christelijke organisatie die in april 2014 als particulier initiatief in Zuid-Afrika is ontstaan. Sinds juni 2018 valt onze Stichting onder het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van de GGiN. Als stichting zijn we werkzaam in twee gebieden in Zuid-Afrika waarbij Evangelieverkondiging en daadwerkelijk dienstbetoon onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De nood in de gebieden waar we werkzaam zijn is groot. Velen zijn onbekend met het Woord van God. 


EVANGELIST  (herhaalde oproep)
die zich geroepen voelt Gods Woord in Zuid-Afrika te verbreiden

We zoeken sollicitanten, die

 • geestelijk en materieel bewogenzijn met de nood van de naaste

 • Gods Woord begeren uit te dragen onder kinderen en volwassenen

 • hun hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kunnen brengen

 • de Engelse taal beheersen

 • bereid zijn om zich ook de taal van het volk (Sepedi en Tseswane) eigen te maken

 • bereid zijn om voor langere tijd in Zuid-Afrika te wonen

 • belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Naar menselijke maatstaven doelgericht, stressbestendig en volhardend 

 • Bereidheid om kennis van de Afrikaanse culturen op te doen

 • Leeftijd bij voorkeur hoger dan 30 jaar

Wat verwachten we van u? 

 • het organiseren en leiding geven aan evangelisatiebijeenkomsten
  van kinderen, volwassenen en ouderen
 • huis-aan-huis (hut-aan-hut) evangelisatie 
 • catechese aan de lokale medewerkers van Bethlehem 
 • het samenstellen van evangelisatielectuur en toerustingsmateriaal
 • het onderhouden van contacten met de kerkenraad van de GGiN te Silverton en de
  Zuid-Afrikaanse afdeling van Stichting Bethlehem 
 • het uitbouwen van de bestaande zendings- en evangelisatieorganisatie,
  samen met de operationele leider

Een medische- en psychologische test zijn onderdeel van de procedure.

Op onze website (www.stichtingbethlehem.nl) treft u een overzicht van de huidige projecten.

Is uw interesse voor deze vacature gewekt en wilt u meer informatie? Op de website worden de werkzaamheden en taken nader omschreven. (www.stichtingbethlehem.nl/vacatures) U kunt ook contact leggen met ds. en /of mevr. Weststrate via info@stichtingbethlehem.nl, bij wie u ook meer informatie kunt verkrijgen. Uw sollicitatie met CV en motivatie graag voor 24 januari 2020 door middel van een email richten aan ons bestuurslid Personeelszaken, de heer W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl)

Specifieke taken


 • Erop toezien dat aan alle daad-werkzaamheden het Woord verbonden is
 • Overtuigd dat alle werkzaamheden gericht moeten zijn om de zendingsopdracht te vervullen
 • Begrip dat organisatieontwikkeling in een Afrikaans land anders is dan in een Europees land
 • Uitreikingen en Bijbelklassen in Hammanskraal en Refilwe
 • Werkrelatie opbouwen met Refilwe Orphan Care en Tswaraganang Orphan House, 
 • Bijwonen van alle vergaderingen van de Board van Refilwe Orphan Care
 • Weekopeningen- en sluitingen door middel van gebed en Schriftlezing bij Vegetable Garden
 • Organisatie van Bijbelklassen
 • Organiseren van vertalingen van eenvoudige Evangelisatie lectuur (bijv. bestaande Kijk- en Luisterbijbel vertalen in Tswanetaal) voor kinderen, jonge moeders en oude grannies 
 • Creativiteitsbijeenkomsten van Grannies en Jongeren afsluiten met gebed en Schriftlezing
 • Wekelijkse en maandelijkse rapportage aan Bestuur


“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42