doneer nu materialen webshop

Werken voor 
Stichting Bethlehem 

Openstaande vacature(s)

We zijn op zoek naar u!


Stichting Bethlehem (ressorterend onder het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van de GGiN) is een kleine christelijke organisatie die in april 2014 als particulier initiatief (door dominee en mevrouw Weststrate) in Zuid-Afrika is ontstaan. Als stichting zijn we werkzaam in enkele gebieden in Zuid-Afrika waarbij Woord en daad onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De nood in de gebieden waar we werkzaam zijn is groot. Velen zijn onbekend met het Woord van God. VACATURE 1 | VELDWERKER SOCIAL WORK


Algemeen

Als ‘social worker’ word je ingezet bij de hulpverlening aan de kwetsbare gezinnen in de townships. Enerzijds door op de locaties hulp en voorlichting te geven, anderzijds door hen thuis op te zoeken en ondersteuning te bieden. Je informeert hen over bijvoorbeeld levensstijl, werk en inkomen. Het opzetten, uitdenken en geven van de manier van voorlichting geven zet je zelfstandig of in teamverband op.


Taken

Welzijn en community

 • Counseling
 • Voorlichting geven tijdens bijeenkomsten
 • Huisbezoeken samen met zendingswerker
 • Samenwerken met de lokale gemeenschap om duurzame oplossingen te ontwikkelen​​​​​​​​​​​​​


Kinderprogramma

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s gericht op kinderen en jongeren om hun welzijn en ontwikkeling te ondersteunen
 • Jeugddagen en jeugdweken organiseren + uitvoeren
 • Tweewekelijkse thuisbezoeken aan ouders
 • Maandelijks beloningen bedenken en regelen


Verantwoordelijkheden

 • Betrokken bij Bijbelonderwijs aan kinderen en jongeren
 • Bieden van psychosociale steun aan individuen en groepen
 • Uitdenken en geven van voorlichting over o.a. levensstijl, werk en inkomen
 • Samenwerken met de lokale gemeenschap om duurzame initiatieven te ontwikkelen
 • Ontwikkelen en uitvoeren van jeugdprogramma’s en -activiteiten die het welzijn en de ontwikkelingen van kinderen en jongeren ondersteunen
 • Bijdragen aan de opzet en ontwikkelingen van het project Safe House
 • Signaleren van problemen en ontwikkelingen op de werkvelden


Locatie

Zuid-Afrika


Kwalificaties

 • Je bent in het bezit van een relevant mbo of hbo-diploma (bv. maatschappelijk werk of social work, MWD, SPH);
 • Meerdere jaren werkervaring pré.
 • Ervaring met casuïstiek rondom huiselijk geweld en of verslavingszorg  pré
 • Je bent flexibel, stressbestendig, tactvol, oplettend, geduldig en je hebt een goed inlevings-, oplossend en analytisch vermogen.
 • Open staan om te willen leren over en respect te hebben voor de lokale cultuur en tradities.

Achtergrond

Een warm hart voor een bijdrage aan de verspreiding van het Evangelie


Functievereisten

 • Belijdend lid van de GGiN.
 • Geworteld zijn in de Gereformeerde leer.
 • Hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
 • Begeerte om op het zendingsveld dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk en zich afgezonderd dan wel hiervoor geroepen te weten.
 • Bereidheid om voor minimaal 5 jaar in Zuid-Afrika te wonen.
 • Beheersen van de Engelse taal (minimaal B2 niveau).
 • Bereidheid en mogelijkheid om Sepedi te leren en mogelijk Tseswane.
 • In staat zijn om soepel om te gaan met cultuurverschillen.
 • Voorkeur van 25 jaar en ouder.

INTERESSE?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met de heer R. van Ommeren 06 53 40 81 48 (reinald@stichtingbethlehem.nl). Als u wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. U kunt die sturen naar het hiervoor genoemde mailadres. 


VACATURE 2 | Voorlichter (vrijwilligersfunctie)

Heb jij een hart voor zendingswerk en voel je je verbonden aan onze missie ‘We hope to bring needy people from a bread to the Bread’, dan vragen we jou na te denken of de functie van voorlichter iets voor jou is. 


Als voorlichter zorg je samen met de andere voorlichters dat het werk van stichting Bethlehem nóg meer bekendheid krijgt binnen de achterban. Je verzorgt lezingen op scholen, tijdens gemeenteavonden en bij (jeugd)verenigingen. Daarnaast probeer je de achterban te motiveren actief bij te dragen aan het zendingswerk door middel van bijvoorbeeld het organiseren van acties. Jouw werkgebied is met name  regio Zeeland.

​​​​​​​We zoeken iemand, die

 • zich bewogen weet om te werken voor een zendingsorganisatie

 • zich verbonden voelt met onze missie 'We hope to bring needy people from a bread to the Bread’

 • ervaring heeft met het spreken voor diverse groepen

 • zijn of haar hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kan brengen

 • bereid is om op avonden en op zaterdagen te werken

Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Netwerker 

 • Creatief

 • Flexibel

 • SociaalWat verwachten we van jou? 

 • meedenken in doelstelling en uitvoering inzet voorlichtingen
 • maken van passende presentaties per doelgroep
 • meedenken in ontwikkeling van toerusting- en lesmateriaal voor diverse doelgroepen
 • nauwe samenwerking met collega-voorlichters, bureaumedewerkster en medewerker communicatie
 • al jouw werkzaamheden doe je met het doel om de bewustwording met betrekking tot zending en het werk dat onze stichting doet bij de achterban te vergroten.

InteressE?

Is je interesse voor een van deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met bestuurslid  R. van Ommeren 06 53 40 81 48 (reinald@stichtingbethlehem.nl).   Als je wilt solliciteren, ontvangen we graag een brief met CV. Je kunt die sturen naar het  hiervoor genoemde mailadres.

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42