doneer nu materialen webshop

Openstaande vacatures bij
Stichting Bethlehem 

 1  openstaande vacature

We zijn naar u op zoek!


Stichting Bethlehem is een kleine christelijke organisatie die in april 2014 als particulier initiatief in Zuid-Afrika is ontstaan. Sinds juni 2018 valt onze Stichting onder het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van de GGiN. Als stichting zijn we werkzaam in twee gebieden in Zuid-Afrika waarbij Evangelieverkondiging en daadwerkelijk dienstbetoon onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De nood in de gebieden waar we werkzaam zijn is groot. Velen zijn onbekend met het Woord van God. VACATURE VELDWERKER 
met meerdere jaren ervaring

We zoeken sollicitanten, die

 • zich bewogen weten om te werken op het zendingsveld (voornamelijk kinderevangelisatie) - in een team met 3 veldwerkers

 • meerdere jaren werkervaring in een ontwikkelingsland of zendingsgebied en een onderwijsachtergrond hebben

 • hun hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kunnen brengen

 • de Engelse taal beheersen

 • bereid zijn om zich ook de taal van het volk (Sepedi en Setswana) eigen te maken

 • bereid zijn om voor langere tijd in Zuid-Afrika te wonen


Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Naar menselijke maatstaven doelgericht, stressbestendig en volhardend 

 • Bereidheid om kennis van de Afrikaanse culturen op te doen

 • Leeftijd bij voorkeur hoger dan 30 jaarWat verwachten we van u? 

 • (kinder)evangelisatiewerk op onze werkvelden en het geven van Bijbelklassen op de werkvelden van Hammanskraal en Refilwe
 • het mede helpen opzetten van een onderwijs- en evangelisatieplan
 • ontwikkeling van toerusting- en lesmateriaal voor kinderen


Een medische- en psychologische test zijn onderdeel van de procedure. Op de website treft u een overzicht van de huidige projecten.

Interesse in de vacature voor Veldwerker?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt en wilt u meer informatie? Neem contact op via wilco@stichtingbethlehem.nl voor meer informatie en stuur uw sollicitatie met CV en motivatie middels e-mail naar ons bestuurslid Personeelszaken, de heer W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl)

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42