doneer nu materialen webshop

Openstaande vacatures bij
Stichting Bethlehem 

 1  openstaande vacature

We zijn op zoek naar jou!


Stichting Bethlehem (onderdeel van het Deputaatschap Zending en Evangelisatie van de GGiN) is een kleine christelijke organisatie die in april 2014 als particulier initiatief in Zuid-Afrika is ontstaan. Als stichting zijn we werkzaam in drie gebieden in Zuid-Afrika waarbij Woord en daad onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De nood in de gebieden waar we werkzaam zijn is groot. Velen zijn onbekend met het Woord van God. VACATURE VELDWERKERs
met (onderwijs)ervaring

We zoeken sollicitanten, die

 • zich bewogen weten om te werken op het zendingsveld (voornamelijk kinderevangelisatie) - in een team met veldwerkers

 • zich verbonden voelen met onze missie 'We hope to bring needy people from a bread to the Bread’

 • bij voorkeur werkervaring hebben in een ontwikkelingsland of zendingsgebied en een onderwijsachtergrond hebben

 • hun hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kunnen brengen

 • de Engelse taal beheersen

 • bereid zijn om zich ook de taal van het volk (Sepedi en Setswana) eigen te maken

 • bereid zijn om voor langere tijd in Zuid-Afrika te wonen


Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Naar menselijke maatstaven doelgericht, stressbestendig en volhardend 

 • Bereidheid om kennis van de Afrikaanse culturen op te doen

 • Bereidheid om ervaringen te delen met achterban


Wat verwachten we van jou? 

 • (kinder)evangelisatiewerk op onze werkvelden en het geven van Bijbelklassen op de werkvelden van Hammanskraal, Refilwe en Phumzile
 • het mede helpen opzetten van een onderwijsplan
 • ontwikkeling van toerusting- en lesmateriaal voor kinderen
 • nauwe samenwerking met de aanstaande evangelisten
 • helpen de zelfredzaamheid te bevorderen van de Zuid-Afrikanen in de verschillende werkgebieden
 • al jouw werkzaamheden doe je met het doel om de Zuid-Afrikaanse bevolking in aanraking te laten komen met Gods Woord.


Een assessment is onderdeel van de procedure. Op de website tref je een overzicht van de huidige projecten.

Interesse in de vacature voor Veldwerker?

Is je interesse voor deze vacature gewekt? Neem voor meer informatie contact op met bestuurslid W. van de Steeg ( wilco@stichtingbethlehem.nl | 06 229 125 19). Stuur je sollicitatiebrief met CV voor DV 1 april 2021 naar het hiervoor genoemde mailadres.

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42