doneer nu materialen webshop
"Het is zaliger te geven dan te ontvangen" 

Handelingen 20 : 35b


“Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand.20:35b en de kanttekeningen).
Als we ooit de waarheid van dit gedeelte uit Gods woord verstaan hebben, is het vandaag geweest. We mochten vandaag (17 april red.) betrokken zijn bij de eerste grote voedseluitreik in Refilwe en Phumzile, 2 zwarte gebieden te oosten van Pretoria. In Refilwe is Stichting Bethlehem al langere tijd werkzaam en is er behoorlijk structuur. Phumzile is echter echt een sloppenwijk waar de armsten van de armen wonen. Daar zijn we slechts vanaf begin 2020 betrokken en bestaat er geheel geen structuur.


Vanmorgen half 10 kwamen Kees Lokerse, diaken Evert van den Bosch en ondergetekende bijeen in Tshepong in Refilwe. Portia en Mmule,onze medewerkers aldaar stonden ons al op te wachten, tezamen met verschillende bestuursleden van Refilwe Orphan Care. De politie was ook tegenwoordig. Dit moest eerst vanwege de strenge beperkingen die gelden vanwege de 'Lockdown', maar ook voor onze veiligheid. Rond 10 uur waren de 3 bakkies 'pickups' en 1 auto volgeladen met de eerste zending eten. Voor we begonnen, hebben we Ps. 91 gelezen in Engels en daarna door Mozes ( bestuurslid Refilwe Orphan Care) in Sepedi, en de Heere gevraagd of Hij deze dag wilde zegenen. We zijn daarna aan de slag gegaan en op verschillende plaatsen eten uitgedeeld, maar ook een traktaatje met Bijbelvertellingen in Sepedi, die door Carianne vanuit Nederland was samengesteld. Het eten bestond uit een zak van 12.5 kg maismeel, een zak groente en een zakje met niet bederfbaar eten en zeep. Rond 1 uur waren er ongeveer 290 voedselpakketten en 290 traktaatjes uitgedeeld. De dankbaarheid van deze mensen is niet in woorden te beschrijven. 


Phumzile is ongeveer 15 km rijden van Refilwe, en hun beurt kwam ongeveer half 2. Voor hen waren er 500 zakken maismeel besteld, en waren er 500 tractaatjes gemaakt, bestaande uit een Bijbelvertelling, en een meditatie, alles in Engels. Hier kwamen we bijeen bij het kerkje van de 7e dag Adventisten. De mensen stonden in lange rijen te wachten. Gelukkig was de politie en verkeerspolitie tegenwoordig om hulp te bieden. Hier hebben we geopend met het lezen van Ps.87 in Engels en hebben we een gebed mogen doen. De uitreik ging veel vlugger, maar om half 3 was de vrachtwagen leeg, de tractaatjes uitgedeeld, maar er stonden nog 240 mensen in de rij te wachten. Gelukkig had de leveransier nog voorraad en na ongeveer een uur wachten konden we nog 240 zakken maismeel uitdelen. Verschillende mensen vroegen nog om Bijbels, maar wegens de 'Lockdown' kunnen we momenteel geen voorraad kopen . Eind maart mochten we ongeveer 300 Bijbels uitdelen in Phumzile. Rond 4 uur waren we klaar, en mochten we de reis naar huis aanvangen, vol verwondering dat de Heere het zo wel gemaakt heeft vandaag. Meer dan 1000 voedselpakketten uitgedeeld, maar belangrijker nog : 790 tractaatjes in handen van mensen van wie velen het onderscheid op geestelijk gebied niet weten tussen hun linker- en rechterhand. Tractaatjes die de Enige weg tot zaligheid mogen verkondigen in het bloed van de Heere Jezus Christus. De Heere mocht Zijn Geest eraan verbinden opdat het nog eewigheidsvrucht mocht dragen.

Alle dank komt de Heere toe voor wat hij ons deze dag schonk. Echter wil ik graag alle gevers en geefsters, namens de inwoners van Refilewe en Phumzile heel hartelijk dankzeggen. Mocht het voor u allen zijn wat kanttekening 81 bij Hand.20:35 zegt: “Want wie den armen geeft, die geeft het den Heere op woeker”.

Ouderling C. Boer