doneer nu materialen webshop


Het is zaliger te geven dan te ontvangen
(Handelingen 20:35b)


‘Als we ooit de waarheid van dit gedeelte uit Gods Woord verstaan hebben, dan is het vandaag geweest.’

Deze woorden schreef ouderling Boer uit onze gemeente in Pretoria. Samen met Kees Lokerse en de 'plaatselijke staf' werden op 17 april de eerste 1.000 pakketten uitgedeeld aan mensen uit Refilwe en Phumzile. Stichting Bethlehem kreeg een speciale vergunning om dit te mogen doen. Omdat dit niet zonder gevaar is, werd dit onder politiebegeleiding gedaan. De politie hield onder andere in de gaten of mensen zich zoveel mogelijk hielden aan de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld vanwege het Coronavirus.


Hammanskraal 


Ook in Hammanskraal is inmiddels de eerste voedseluitreiking geweest. Daar deden we het op een andere manier. De mensen werden bezocht bij hun huisjes en kregen daar een pakket voedsel. Ook hier ontbrak het 'geestelijk voedsel' niet. De Bijbels en/of ander evangelisatielectuur werden met vreugde ontvangen! 


Ook een aantal gezinnen en bezoekers van de Garden of Hope hebben een pakket  ontvangen.
Om zich te kunnen houden aan de 1,5m-regel werden de pakketten hier vooraf klaargelegd op het terrein van de Garden of Hope. De betreffende ontvangers werden daarna per huishouden opgeroepen. Dat leverde bijzondere beelden op. 

We kunnen wel zeggen dat niet alleen het eten, maar ook de geestelijke lectuur met blijdschap ontvangen werd. Lees hier het verslag dat ouderling Boer naar aanleiding van de eerste uitdeling heeft opgesteld.

Na deze eerste uitdeling zijn we in Nederland als stichting direct gestart met de ‘noodpakketten-actie’. De giftenstroom begon direct op gang te komen nadat de nieuwsbrief en berichten verzonden waren. Heel bijzonder dat zoveel mensen bereid zijn om hun arme naaste in Zuid-Afrika een helpende hand te bieden. Ná de Heere willen we u hartelijk danken voor uw gulle gaven! Heeft u nog niet gedoneerd?

Toch zijn we er nog niet. Er zijn nog zóveel mensen in de townships die verstoken zijn van voldoende eten en – nog belangrijker- onbekend met het het woord van God, waarin de Heere Jezus Zich bekend maakt als het Brood des levens!

Zou u daarom deze actie onder de aandacht willen brengen van mensen uit uw omgeving. Samen met u kunnen we het verschil maken! De nood is zo ontzettend groot!

“Het is zaliger te geven dan te ontvangen”
Handelingen 20 : 35b
Terug naar overzicht
Terug