doneer nu materialen webshop

Vacature van evangelist bij Stichting Bethlehem

Vacature 1

EVANGELIST  (herhaalde oproep)
die zich geroepen voelt Gods Woord in Zuid-Afrika te verbreiden

We zoeken sollicitanten, die

 • geestelijk en materieel bewogenzijn met de nood van de naaste

 • Gods Woord begeren uit te dragen onder kinderen en volwassenen

 • hun hartelijke verbondenheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onder woorden kunnen brengen

 • de Engelse taal beheersen

 • bereid zijn om zich ook de taal van het volk (Sepedi en Tseswane) eigen te maken

 • bereid zijn om voor langere tijd in Zuid-Afrika te wonen

 • belijdend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Enkele eigenschappen die aanbeveling verdienen:

 • Naar menselijke maatstaven doelgericht, stressbestendig en volhardend 

 • Bereidheid om kennis van de Afrikaanse culturen op te doen

 • Leeftijd bij voorkeur hoger dan 30 jaar


Wat verwachten we van u? 

 • het organiseren en leiding geven aan evangelisatiebijeenkomsten
  van kinderen, volwassenen en ouderen
 • huis-aan-huis (hut-aan-hut) evangelisatie 
 • catechese aan de lokale medewerkers van Bethlehem 
 • het samenstellen van evangelisatielectuur en toerustingsmateriaal
 • het onderhouden van contacten met de kerkenraad van de GGiN te Silverton en de
  Zuid-Afrikaanse afdeling van Stichting Bethlehem 
 • het uitbouwen van de bestaande zendings- en evangelisatieorganisatie,
  samen met de operationele leider

Specifieke taken


 • Erop toezien dat aan alle daad-werkzaamheden het Woord verbonden is
 • Overtuigd dat alle werkzaamheden gericht moeten zijn om de zendingsopdracht te vervullen
 • Begrip dat organisatieontwikkeling in een Afrikaans land anders is dan in een Europees land
 • Uitreikingen en Bijbelklassen in Hammanskraal en Refilwe
 • Werkrelatie opbouwen met Refilwe Orphan Care en Tswaraganang Orphan House, 
 • Bijwonen van alle vergaderingen van de Board van Refilwe Orphan Care
 • Weekopeningen- en sluitingen door middel van gebed en Schriftlezing bij Vegetable Garden
 • Organisatie van Bijbelklassen
 • Organiseren van vertalingen van eenvoudige Evangelisatie lectuur (bijv. bestaande Kijk- en Luisterbijbel vertalen in Tswanetaal) voor kinderen, jonge moeders en oude grannies 
 • Creativiteitsbijeenkomsten van Grannies en Jongeren afsluiten met gebed en Schriftlezing
 • Wekelijkse en maandelijkse rapportage aan Bestuur


Een medische- en psychologische test zijn onderdeel van de procedure. Op de website treft u een overzicht van de huidige projecten.

Interesse in de vacature voor evangelist?

Is uw interesse voor deze vacature gewekt en wilt u meer informatie? U kunt contact leggen met ds. en /of mevr. Weststrate via info@stichtingbethlehem.nl, bij wie u ook meer informatie kunt verkrijgen. Uw sollicitatie met CV en motivatie graag voor 24 januari 2020 door middel van een e-mail richten aan ons bestuurslid Personeelszaken, de heer W. van de Steeg (wilco@stichtingbethlehem.nl)

“Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag bevordere,
​​​​​​​met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde.”

Heidelberger Catechismus - Zondag 42