doneer nu materialen webshopBijbellezen:
waar moet ik beginnen?Wij delen ongeveer 100 Bijbels per maand uit. Aan bezoekers van de Bijbelklassen, als we mensen thuis bezoeken of soms zomaar bij een gesprekje op straat. Maar waar moet ik beginnen met lezen? Dat is een veelgestelde vraag wanneer mensen een Bijbel in hun handen krijgen. 
We horen regelmatig terug van mensen dat ze maar gewoon de Bijbel openslaan en de verzen lezen waar het eerst hun oog op valt. We zijn dan natuurlijk heel blij dat de mensen hun Bijbel openen. De Heere, voor Wie niets te wonderlijk is, kan deze Bijbelverzen gebruiken om harten voor Hem te doen buigen! En toch, om iets van de Bijbelse boodschap te begrijpen is het nodig om op een andere manier te Bijbel te lezen.  


Om mensen hierbij te helpen is er een Bijbelleesplan gemaakt voor vijf weken, aan de hand van vijf kleuren. Groen: God heeft alles goed geschapen. Zwart: wij zijn in zonde gevallen. Rood: het werk van de Heere Jezus. Wit: vergeving van zonden. En goud: het eeuwige leven.

Zaaien, door middel van Bijbelverspreiding. Door middel van Bijbelleesplannen of door middel van eenvoudige boekjes voor kinderen. Deze eenvoudige middelen mogen inmiddels in verschillende huisjes komen. In sommige van deze huisjes ging Gods Woord eerder nooit open.


Het is ons uitzien dat de Heere deze middelen wil zegenen en met Zijn Geest in hun harten gaat werken. Zullen er daardoor mensen zijn die leren dat ze zonder God op de wereld zijn en daarom verloren liggen? Zullen er daardoor kinderen zijn die door Gods Geest zoekende gemaakt worden naar het Brood des Levens langs een weg van ontdekking en ontgronding?

Het zijn bijzondere momenten van blijdschap als een moeder of een kind een boekje dat is uitgedeeld laat zien, maar nu met allemaal eigen aantekeningen erbij. Of wanneer ze met een vraag komen naar aanleiding van wat ze hebben gelezen. Dan klimt een stil gebed op of de Heere het wil zegenen.

Zou het uitdelen van evangelisatiemateriaal voor niets zijn? Laten we vechten tegen die ongelovige gedachten! Het Woord zal niet ledig tot Hem wederkeren. Daarom mogen wij evangelisatiemateriaal ontwikkelen in de lokale talen en Zijn Woord verspreiden. De Heere zal doen wat Hem behaagt.


Nella Verschuur

' Psalm 126:6 ‘Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende;
​​​​​​​maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.’


Terug naar overzicht
Terug