doneer nu materialen webshop
VEEL WERK:

een zegen


‘Jullie hebben veel werk te doen. Jullie zijn gezegend.’ Dit waren de woorden van Portia (de manager van de gaarkeuken in Refilwe) toen we pas een gesprekje met haar voerden en ons werk ter sprake kwam.


Een opmerking die mij aan het denken zette. Het is inderdaad zo dat er meestal meer werk is dan we daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Die grote hoeveelheid werk voelt regelmatig als een belasting. Hoe vaak ben ik niet eerder geneigd om erover te klagen dan om het als een zegen te zien? Daarom raakte de opmerking van Portia mij. Het bood een ander perspectief op de grote hoeveelheid werk. Een beter perspectief.


We zijn nu ruim een maand terug in Zuid-Afrika. De eerste tijd waren we vooral bezig met omschakelen naar het leven hier, het regelen van praktische zaken, het bezoeken van de werkvelden, het spreken van onze lokale collega’s en het voorbereiden van de programma’s voor de komende tijd.


In Nederland vroegen we ons regelmatig af hoe we alles weer aan zouden treffen als we terug zouden keren naar Zuid-Afrika. Mooi om te zien dat we het werk grotendeels weer op konden pakken waar we gebleven waren en dat het contact met de mensen niet te lijden heeft gehad onder onze lange afwezigheid. Een reden tot dankbaarheid!


Sinds twee weken zijn we weer daadwerkelijk begonnen met de kinderprogramma’s. In Hammanskraal is de groep ondertussen zo groot geworden dat we vanaf dit jaar een aparte tienergroep hebben. Met hen bestuderen we in meer thematische vorm onderwerpen uit de Bijbel. Met de jongere kinderen zijn we opnieuw begonnen bij de schepping. Mooi om te zien hoe aandachtig de kinderen luisteren en wat ze onthouden. Ook fijn om te merken hoe ze het waarderen dat wij er zijn. Aan het eind van de middag wordt er standaard gevraagd: ‘Wanneer komen jullie weer?’


In Refilwe zijn er vijf verschillende leeftijdsgroepen die om de beurt bij het middagprogramma aanwezig zijn. We combineren ons programma nu met het programma van de lokale medewerkers van Refilwe Orphan Care. Deze samenwerking komt het onderlinge contact ten goede, evenals het feit dat we nu een beetje Sepedi spreken. Dit is fijn om te merken!


Zoals Portia aangaf, is het inderdaad een zegen dat er veel werk is. Het is een zegen dat we dit werk mogen en kunnen doen. Dat de groep kinderen is gegroeid. Dat deze kinderen nu het Woord weer horen. Wilt u bidden dat het ook tot een eeuwige zegen mag zijn? Voor de kinderen, voor de volwassen, maar ook voor alle medewerkers en betrokkenen.


Carianne van Holst


Foto's van links naar rechts:

De nieuwe tienergroep in Hammanskraal, Bijbelklas voor de kinderen in Refilwe, de eerste Bijbelles in Refilwe en ook in Hammanskraal krijgen de kinderen na afloop van het programma te eten.

Terug naar overzicht
Terug