doneer nu materialen webshop


Terugblik 

Noodhulp coronacrisis


Onze oproep om de mensen in de townships in Zuid-Afrika in deze coronatijd te steunen met een noodpakket heeft veel losgemaakt. Vanaf de start van de noodactie hebben we van particulieren, bedrijven en het deputaatschap Hulp Bijzondere Noden giften ontvangen. Dankzij uw steun zijn er intussen al 7.400 pakketten uitgereikt. Eind juli zullen dit er ruim 9.100 zijn. Na de HEERE willen we u hartelijk danken voor uw steun!

Bij elk pakket werd ook een meditatie of een Bijbel in de eigen taal uitgereikt. We hopen dat we ook op deze manier een ingang bij mensen mogen krijgen om meer over Gods Woord te kunnen vertellen.

Eind juli zijn ruim 9.100 pakketten uitgereikt. 

Voor de korte termijn hebben we de inwoners van de townships Hammanskraal, Refilwe en Phumzile kunnen helpen om deze moeilijke periode te overleven. Indien nodig zullen we het uitdelen van de noodpakketten nog voortzetten. We zien het als onze opdracht om ook in de toekomst deze mensen te steunen. Daarom hebben een voorziening voor noodhulp in het leven geroepen. Vanuit dit noodfonds worden projecten ontwikkeld die ervoor zorgen dat mensen in de townships van Zuid-Afrika ook in moeilijke omstandigheden de mogelijkheid hebben om zelfstandig voor zichzelf en anderen te zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een vorm van levensonderhoud. Hun weerbaarheid wordt hiermee vergroot én voor ons is dit een mogelijkheid om in verbinding te blijven met deze mensen. Op deze manier kunnen we naast het delen van brood, hen ook bekend maken met het Brood des levens, het hoofddoel van stichting Bethlehem.

Terug naar overzicht
Terug