doneer nu materialen webshopVan het bestuur 


Terugblik 2020

Een bijzonder jaar ligt achter ons. In maart 2020 kregen we in Nederland te maken met een intelligente lock-down vanwege de Covid-19 pandemie, maar we konden gewoon onze boodschappen blijven doen. Dit in tegenstelling tot de mensen in Zuid-Afrika. Om die reden hebben we een noodactie gevoerd. Er werd milddadig gegeven, er werden harten geneigd. Vele noodpakketten zijn uitgedeeld. Bij voorkeur geven we daar ook een Bijbel bij, maar in ieder geval evangelisatiemateriaal. In veel gevallen hield ouderling Boer uit Pretoria een meditatie.


Beleidsplan

De aanstelling van evangelisten leidde ook tot een grotere giftenstroom. Hierdoor is Stichting Bethlehem in de gelegenheid haar zendingsactiviteiten uit te breiden. Het bestuur is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een professioneel beleids- en koersplan Bethlehem 2020-2025. In het beleidsplan staan langere termijn doelen per doelgroep en werkgebied, de doorontwikkeling van de interne organisatie, een financiële prognose en een jaarplan. 


Opleiding evangelisten

Per 1 oktober zijn J.G. Lindhoud en J. Bolier gestart met de opleiding. Het opleidingsplan is vastgesteld.  Er is veel tijd en energie gestoken in dit plan, maar het resultaat mag er zijn. Beide mannen ervaren het als een voorrecht dat zij door middel van deze studie zich in Gods Woord kunnen verdiepen en zien uit naar de uitzending naar Zuid-Afrika. De evangelisten worden intensief begeleid door een opleidingscommissie. Deze commissie heeft ook regelmatig contact met de verschillende docenten. Om praktijkervaring op te doen geven de evangelisten op maandag diverse catechisatielessen onder toezicht van ds. J.A. Weststrate of een ouderling. Naast het theoretische deel van de opleiding zijn de evangelisten ook gestart met diverse trainingen.


Personeel

Onze drie veldwerkers zijn door de pandemie naar Nederland uitgeweken. Carianne van Holst en Teunie Oosterwijk werken in samenwerking met Wim Korevaar aan een curriculum opbouw voor tieners en grannies. Verder wordt er door hen ook een draaiboek voor activiteiten opgesteld en foldermateriaal vertaald. Ook hebben zij verschillende trainingen gevolgd, o.a. een 3-daagse veiligheidstraining en kinderevangelisatie. Er staat nog een interculturele- en teamtraining gepland. Zij maken ook goede vorderingen met de taalcursus Sepedi.


Kees Lokerse kan in Nederland weinig tot geen werk voor Stichting Bethlehem verrichten. Omdat zijn contract medio 2021 af zou lopen is in goed overleg besloten dit contract eerder te beëindigen. We zeggen hem ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor het vele werk wat hij voor Stichting Bethlehem heeft mogen verrichten. We hebben nu een vacature voor veldwerker.


Het werk in Zuid-Afrika wordt grotendeels verricht door het bestuur van de NPO Bethlehem Mission en Kees van den Bogert, die woonachtig is in Pretoria.

Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.'


Terug naar overzicht
Terug