doneer nu materialen webshopOnbewust Evangeliseren 

Het Evangelie uit 20 kindermonden


Al enkele keren hadden Kees, Carianne en ik gesproken over evangeliseren in de wijk rondom de Garden of Hope. Dat riep allerlei vragen bij ons op, want waar moesten we beginnen in deze steeds groter wordende wijk? Uiteindelijk spraken we af om te beginnen bij de kinderen die met ons programma meedoen. Zodoende zouden Carianne en ik ook kennis kunnen maken met de ouder(s) van de kinderen. In overleg met Itumeleng, een zwarte medewerkster, werd voor de eerste keer een dag gepland in de schoolvakantie van de kinderen.

Toen wij die dag aankwamen bij de Garden of Hope stond er een groep van ongeveer 20 kinderen op ons te wachten. IItumeleng had de dag ervoor aan de kinderen verteld dat wij zouden komen om een Bijbel te brengen bij hun ouders. Aangezien wij geen tijd hadden om bij al die kinderen thuis langs te gaan, besloten wij om deze middag 5 gezinnen te bezoeken. Ik verwachtte dat de andere kinderen, die wij een volgende keer zouden bezoeken, naar huis zouden gaan. Dit was niet het geval en alle kinderen liepen achter ons aan op weg naar de huisjes van hun vriendjes of vriendinnetjes. Na korte tijd stelde Itumeleng voor om het lied te zingen die de kinderen van Carianne en mij geleerd hadden. In een flits schoot het door mij heen: zouden zij zich daar niet voor schamen? Dat bleek onterecht, want de kinderen begonnen uit volle borst te zingen.


Zo kwam het dat wij op een uiterst warme middag tussen de huisjes in Hammanskraal doorliepen en het Evangelie uit 20 kindermonden schalde. Wat was de boodschap die zij op deze manier onbewust aan alle mensen in de wijk meegaven? Zoekt eerst het Koninkrijk van God!
Ik hoop en bid dat deze kinderen ook in de toekomst onbewust zullen evangeliseren door de geleerde psalmen en geestelijke liederen te zingen als zij thuis of op school zijn. Dan zal de boodschap van het Evangelie ook op die manier verspreid worden.


Teunie Oosterwijk


Terug naar overzicht
Terug