doneer nu materialen webshop

nieuws werkvelden

februari 2023

Hammanskraal


Wat zien we in Hammanskraal grote veranderingen ontstaan. Zo werkt Nella hier inmiddels dagelijks. Dit heeft een positieve invloed, zie ook het bericht van Presley Sepato verderop. In korte tijd is Nella een echt onderdeel geworden van het lokale team. Met de komst van Nella, Rina en Marieke hebben we voor Hammanskraal een fulltime invulling. Samen met het K.O.C. (Lianne de Baat) is er nagedacht over een onderwijsprogramma en proberen wij thematisch te werken om zo een toekomstige basis te vormen. Ook de zendingswerkers zijn hierbij betrokken.

Vanwege Nella’s achtergrond als verpleegkundige is ze veel betrokken bij het verlenen van zorg in het bejaardentehuis. Het is de bedoeling dat Marieke in Hammanskraal de mensen fulltime kan ondersteunen met zorg en de kinderen op eenvoudige manier kan vertellen uit Gods Woord. In de tuin werken inmiddels dagelijks 220 community moeders en oma’s. De kleine kinderen worden opgevangen in de crèche die geleid wordt door Rina Legemaat in samenwerking met lokale moeders. Samen met het lokale team wordt op een eenvoudige manier Bijbelse begrippen bijgebracht. Rina is een nieuwe naam. Ze is lid van onze gemeente in Silverton en is sinds begin dit jaar in dienst gekomen als onderwijsassistente. Wij zijn blij met deze betrokkenheid!


Op ongeveer 10 minuten afstand van onze projectlocatie 'De Garden of Hope' wordt er gewerkt aan de basis van het 'Safe House'. Hier wordt iedere week een Bijbelklas gehouden voor zo’n 80 omwonenden. Deze omwonenden zijn iedere dag aanwezig op deze locatie en zijn hier ook een lokale tuin gestart!  De komende periode werken wij hier een 'skills development'. Ondertussen zoeken wij ook hier naar ingangen om activiteiten te starten, maar dit kan maanden of jaren duren. Opnieuw 'stap voor stap'. Er is op deze locatie een lokaal managementteam gevormd en samen met hen onderzoeken wij de toekomstige mogelijkheden. Samen met het lokale team leren wij hen de verantwoordelijkheid te dragen.

Bouw Elderly Home


De nieuwbouw voor de Elderly Home (Hammanskraal) is gestart. De bouw vordert gestaag. In overleg met de bouwer zijn er goede veiligheidsvoorziening getroffen want er staat een hek rondom de bouwplaats en voor de opslag van materiaal zijn er containers geplaatst. De fundering is uitgegraven en het beton is gestort met een betonpomp, een flink apparaat wat niet vaak in Hammanskraal komt voor rijden en dus flink bekijks trok. Ook de begane grondvloer is gestort en er kan een begin worden gemaakt met de opbouw van de wanden. Er bleek toch nog een aardig hoogteverschil in het terrein te zitten en aan de voorkant komt het gebouw daardoor een stukje hoger te liggen. Daar wordt een mooi terras gemaakt.

Werkveld RefilweIn Refilwe loopt alles rustig door en zijn er geen nieuwe dingen die wij u hebben te melden. Op de foto ziet u Teunie, en een caregiver, met een klas van vorig jaar in de hal in Refilwe. Hieronder een foto van een Bijbelklas op het terrein van Refilwe Orphan Care. De verkondiging van Gods Woord zál doorgaan, ook hier!Werkveld Phumzile


De ontwikkelingen in Phumzile gaan stap voor stap door. Het is aftasten en onderzoeken. Het is de afgelopen jaren zoeken geweest naar ingangen. Die ontstaan hier niet vanzelf. De contouren van deze community worden steeds duidelijker. Er zijn goede lokale contacten met de ouderenraad (leidinggevend comité) ontstaan. Zij zijn verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in dit werkgebied. Onze zendingswerkers houden iedere vrijdag meditaties, en fieldmanager Cees is er meerdere dagen per week te vinden om gesprekken te voeren met de mensen in de community. Inmiddels is de community bekend met het Bethlehemteam en wordt er op een goede manier samengewerkt. Het is werken aan het opbouwen van vertrouwen. Dit kan alleen met wederzijds respect. Vanuit het comité is de vraag ontstaan voor persoonlijk Bijbelsonderwijs. Daar zijn wij erg verblijd over! Deze lessen worden inmiddels in de avond aan kleine groepen gegeven. Hiernaast zijn er twee kleine community-driven gaarkeukens geopend. De community is hier zelf verantwoordelijk voor. Dit initiatief wordt goed gedragen en op deze manier krijgen de kinderen die het nodig hebben een aantal dagen in de week een gezonde maaltijd voordat ze naar school gaan. Wij hopen van harte dat de Heere het werk wil zegenen en dat in Phumzile zondaren door den Heilige Geest tot Christus geleid worden.
Wat zou dat een onuitsprekelijk wonder zijn. Psalm 115 vers 1. “Niet ons, o HEERE, niet ons, maar Uw Naam geef ere”Terug naar overzicht
Terug