doneer nu materialen webshop
Een ontroerend moment 

naar aanleiding van het jeugdkamp


Enigszins aarzelend komt Kamogelo naast me staan. Ons programma is afgelopen, en we zijn onze spullen aan het opruimen terwijl de kinderen naar buiten vertrekken om te gaan spelen. Maar Kamogelo blijft nog in het lokaal hangen. Ik kijk hem afwachtend aan. ‘Ik ken psalm 37 vers 3 en 5 ook in het Engels,’ komt er ten slotte uit. Ik kijk verrast. De voorgaande week hebben we tijdens het door ons georganiseerde jeugdkamp deze Bijbelverzen aangeleerd in de inheemse taal, het Setswane. Maar nu vertelt deze tienerjongen mij dat hij ze ook in het Engels kent. ‘Laat eens horen, dan,’ reageer ik. En ja, Kamogelo kan inderdaad de verzen in het Engels opzeggen. Ik vraag hem hoe dit mogelijk is. ‘Ik heb het thuis in de Engelse Bijbel opgezocht en het van het weekend uit mijn hoofd geleerd,’ zo luidt zijn antwoord. De tranen van ontroering springen bijna in mijn ogen, zo raakt het me om te horen dat deze jongen blijkbaar zo met deze Bijbelteksten bezig is geweest dat hij ze thuis nog eens heeft opgezocht en de tijd heeft genomen om ze ook in het Engels uit zijn hoofd te leren.


De aanleiding van dit voorval was het jeugdkamp dat we van 25 t/m 27 september in Hammanskraal organiseerden. Na een lange tijd van voorbereiding was het dan zover en mochten we op woensdagmiddag 50 tieners welkom heten. Daarnaast was er bezoek uit Nederland en waren er ook leden van het Zuid-Afrikaanse bestuur van Bethlehem aanwezig.

Het thema van deze week was ‘Vertrouwen op God’. Elke dag stonden we naar aanleiding van een Bijbelgedeelte stil bij dit onderwerp. Daarnaast leerden we de tieners de onberijmde tekst van Psalm 37 vers 3 en 5 en Spreuken 3: 5-7 op melodie. Het was mooi om te zien hoeveel de tieners aan het eind van het kamp terug konden vertellen en op konden zeggen.

Naast het Bijbelonderwijs was er ruimte voor ontspanning. Op donderdag waren ook de jongere kinderen uitgenodigd en waren er ruim 80 kinderen aanwezig. Verdeeld in twee groepen maakten ze een knutselwerkje met de geleerde Bijbelteksten. Na de lunch speelden we (varianten op) Hollandse spelletjes zoals zaklopen en eierlopen. Met tot slot een heus watergevecht met waterballonen. De kinderen hebben genoten!

Vrijdagochtend zagen we veel vermoeide gezichten. Het gebrek aan slaap begon de kinderen parten te spelen. Toch werd er nog goed geluisterd en meegedaan tijdens het Bijbelonderwijs. Het kamp werd afgesloten met een heerlijke ‘braai’. Dankzij de vele hulp van alle aanwezigen werd alles in goede banen geleid. Moe maar voldaan konden we terugkijken op een goede tijd met de kinderen.


Het belangrijkste is dat de kinderen tijdens deze dagen uit de Bijbel hebben horen vertellen. Soms vraag ik me weleens af wat er nu van het Bijbelonderwijs blijft hangen. Daarom was ik zo blij toen Kamogelo de maandag na het tienerkamp naar mij toekwam om te zeggen dat hij de Bijbelteksten ook in het Engels had geleerd. Zulke momenten zijn heel bemoedigend. Ik bid dat de Heere de Boodschap die tijdens dit jeugdkamp is gebracht, zal zegenen!

Carianne van Holst

Terug naar overzicht
Terug