doneer nu materialen webshopKerstviering in Hammanskraal 

met 40 trouwe bezoekers van ons programma!


Aan het begin van 2019 begonnen Carianne en ik met een klein groepje kinderen in Hammanskraal. We vertelden wekelijks enkele keren uit de Bijbel en deden activiteiten. Bijna een jaar verder is dat kleine groepje kinderen behoorlijk gegroeid. Op zaterdag 30 november was er een kerstviering voor deze kinderen en hun ouders. Er waren ruim 40 kinderen aanwezig, waarvan de meesten trouw ons kinderprogramma bezoeken!

Er liepen al veel kinderen rond toen wij aankwamen rijden die zaterdagmorgen. We hadden in de voorgaande weken benadrukt dat ze écht op tijd moesten komen. De boodschap was zichtbaar overgekomen. De dag ervoor hadden de kinderen met Daniël, onze lokale medewerker bij het kinderprogramma, de ruimte al schoongemaakt. En deze morgen hielpen de jongens enthousiast met het klaarzetten van de stoelen. Enkele meisjes hielpen mee met het uitdelen van drinken en koek. In tussentijd druppelden nog enkele kinderen met hun ouders binnen.


Ouderling Boer sprak aan het begin iedereen toe en opende de kerstviering met gebed. Daarna vertelde Ria Schinkel een eenvoudig kerstverhaal aan de kinderen in Setswana. De kinderen luisterden aandachtig. Hoe groot zou het zijn als deze boodschap door mag dringen in hun levens en gezegend mag worden aan hun harten. Dat door mag dringen dat kerstfeest niet draait om een kerstboom en cadeautjes, maar om de geboorte van het kind Jezus. Dat zij de zegen mogen ervaren van de betekenis van de Naam Jezus: Zaligmaker! Dat zou het grootste zijn!

Na het kerstverhaal zongen de kinderen een couplet van ‘Stille Nacht’. Vervolgens zeiden ze met elkaar Lukas 2:10-11 op. Omdat er ook enkele ouders aanwezig waren, hebben ze ook de 10 geboden opgezegd en een lied gezongen met de tekst van Spreuken 3:5-7. Wij hebben dit allemaal in hun eigen taal aangeleerd op de middagen dat wij er aanwezig waren.

Na enkele toespraken stond de moeder van één van de kinderen op. Zij sprak de kinderen aan dat ze naar onze programma’s moesten blijven komen. Ook uit de houding van de andere ouders bleek dat zij achter ons werk staan en dankbaar zijn met wat wij doen. Dit geeft moed voor het volgende jaar!

Tot slot mochten wij praktische cadeautjes en speelgoed uitdelen aan de kinderen. De ouders kregen van Kees Lokerse een zak maismeel. Hij sloot vervolgens de kerstviering af met gebed en vroeg om een zegen voor de maaltijd. Met elkaar hebben we daarna genoten van maismeel met chakalaka en vlees.


Teunie Oosterwijk

Terug naar overzicht
Terug