doneer nu materialen webshopInstemmend gemompel 

tijdens de Bible class over de ware God.


Ik was donderdagavond aangekomen in Zuid-Afrika, na een verlofperiode in Nederland. Aangezien ik de eerste Bible class niet wilde missen, reed ik vrijdagmorgen alweer naar Hammanskraal. Mijn verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, dan kon het altijd nog meevallen. En het is me meegevallen. Sterker nog, ik was verwonderd over de grote groep volwassenen die ik bij aankomst zag. Er waren 45 volwassenen en diverse kinderen van ons programma aanwezig tijdens deze eerste Bible class voor de omwonenden van de Garden of Hope.

Kees Lokerse opende de Bible class met gebed. Vervolgens zongen de mensen een lied in hun eigen taal. Ria Schinkel las daarna voor uit de Setswana-Bijbel. Het ging deze keer over Handelingen 13:1-12. De mensen konden meelezen uit hun eigen Bijbel, die zij bij aankomst van ons gekregen hadden. Na het lezen uit de Bijbel vertelde Ria Schinkel in Setswana in eenvoudige woorden over deze verzen uit de Bijbel. Dat er een ware God is en wij niet mogen geloven in de afgoden. De boodschap kwam over bij de mensen. Hoewel ik niet alles kon volgen, kon ik dat toch goed merken. Diverse keren zag ik mensen knikken of hoorde ik hen instemmend mompelen. Op bepaalde momenten was hetgeen ze hoorden zo herkenbaar dat het mompelen overging in praten. Dat was o.a. toen enkele afgoden benoemd werden waar veel mensen in Zuid-Afrika nog wel geloof aan hechten. Aan het einde van de les zei Ria Schinkel dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat wij Hem alleen moeten dienen. Het antwoord van de mensen was een eenparig ‘amen’. Een vrouw las ten slotte Psalm 86 voor. De Bible class werd afgesloten met gebed door Kees Lokerse, waarna de mensen nog een lied zongen.


Het was een goede Bible class. Wat het voor mij extra bijzonder maakte, was dat het vlak voor de Bible class hard regende. Het dak van de hal, waarin de Bible class gehouden werd, is van golfplaten. Wellicht kunt u zich voorstellen wat een enorm kabaal de regen maakt op zo’n dak. Daar is niet bovenuit te komen. De Heere bestuurt echter alles! Zodra het wat zachter regende, begonnen wij met de Bible class. Wat er gezegd werd, was nu goed te volgen. Na de uitleg over Handelingen 13 nam de regen weer toe en na enkele minuten was het niet meer mogelijk om een normaal gesprek te voeren in de hal…


Wat een wonder zou het zijn als deze eenvoudige woorden, die door Gods goedheid goed te verstaan waren, gezegend mochten worden aan harten. Dat het instemmende knikken of mompelen een uiting zou zijn of mogen worden van de weerklank in het hart. Wilt u in dit nieuwe jaar het werk, het bestuur en alle medewerkers van stichting Bethlehem niet vergeten in uw gebed? Want alleen door de werking van de Heilige Geest is er zegen te verwachten op het vele werk wat voor ons ligt.


Teunie Oosterwijk

Terug naar overzicht
Terug