doneer nu materialen webshop
Hernieuwde kennismaking 

Even opfrissen...


Aangezien het voor sommigen van u wellicht niet helemaal duidelijk is wie er nu precies vanuit Nederland in Zuid-Afrika werkzaam zijn en welke activiteiten zij verrichten, leek het het bestuur van Stichting Bethlehem een goed idee om de veldwerkers opnieuw even kort aan u voor te stellen.


In 2018 waren Teunie Oosterwijk en Carianne van Holst voor het eerst in Zuid-Afrika om kennis te maken met het werk van Stichting Bethlehem. Ondertussen zijn ze daar zo’n 1,5 jaar werkzaam als veldwerker voor de stichting. In 2019 kregen zij versterking van Kees Lokerse.

Carianne en Teunie richten zich met name op kinderevangelisatie. Elke week verzorgen zij twee kinderprogramma’s in Refilwe, en drie in Hammanskraal. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen zij een Bijbelverhaal en leren ze de kinderen Bijbelteksten en psalmen/liederen aan. Als de tijd het toelaat, combineren zij dit met ontspannende activiteiten. Ook gaan ze regelmatig op bezoek bij ouders van de kinderen.

Kees Lokerse houdt zich met name bezig met het operationele werk, zoals het aansturen van de voedselvoorziening voor de gaarkeuken en de groentetuin, de reparatie- en bouwwerkzaamheden, het inkopen van materialen en producten, en de organisatie van de Bijbelklassen. Daarnaast gaat ook Kees regelmatig bij mensen thuis op bezoek.


Op dit moment zijn Teunie en Carianne in Nederland omdat zij hun werk vanwege de coronamaatregelen in Zuid-Afrika niet kunnen uitvoeren. Tijdens deze periode in Nederland richten zij zich op taalstudie en vertaalwerk, het voorbereiden van de Bijbelverhalen/meditaties die bij de voedseluitreikingen verspreid worden, overleg met verschillende betrokken partijen, het onderhouden van contacten met het werkveld, en het verrichten van administratieve werkzaamheden met betrekking tot het kinderwerk.

Kees verblijft op dit moment nog wel in Zuid-Afrika, waar hij de voedseluitreikingen in diverse gebieden coördineert. Aangezien hij betrokken is bij de voedselvoorziening heeft hij een vergunning kunnen krijgen om vrij rond te mogen rijden. Op deze manier is hij in staat om persoonlijk te helpen bij het inkopen en uitreiken van voedsel in Refilwe en Phumzile. Ook de Bijbelverspreiding en het drukwerk van evangelisatiemateriaal wordt door hem geregeld.


Uiteraard kunnen zij dit werk niet alleen doen. Zij worden volop ondersteund door de NPO Bethlehem Mission, de Zuid-Afrikaanse bestuurstak van Stichting Bethlehem. Achter de schermen zijn er ook talloze vrijwilligers en donateurs die zich inzetten om het werk in Zuid-Afrika mogelijk te maken. Maar het belangrijkste in dit alles is de onmisbare hulp en zegen van de Heere!

Terug naar overzicht
Terug