doneer nu materialen webshop


Over de moeder die een telefoontje kreeg


Zendingswerk is veelzijdig en in de praktijk weerbarstig. Het iedere dag opnieuw zoeken naar ingangen. Vandaag ter bemoediging voor moeders deel ik één recente ervaring.  

Iets wat ik persoonlijk altijd mooi vind, is om iemand blij te maken met een Bijbel. Hoe mooi en belangrijk is het om iemand het eeuwige Woord van God te mogen overhandigen. In de wetenschap dat Gods Geest Zijn Woord gebruikt om verloren zondaren op te zoeken en te zaligen.  


Soms heb je onverwachte ontmoetingen. Zo ontmoet ik op zekere dag in Hammanskraal een paar soldaten. Ze werken op een legerbasis vlakbij. Ik raak met Gunther* – een stevige soldaat, ‘k schat hem begin 40 – in gesprek. De andere luistert mee.   

De oorlog in Oekraïne leek me een goede ingang voor het gesprek. ‘Ben je niet bang bij deze oorlog betrokken te worden?’, vroeg ik hem. ‘Nee’, sprak de stoere soldaat, ‘I’m a player in war.’  

Zuid-Afrika staat bekend om de wilde dieren (big five). Die ochtend had ik een meditatie gedaan over de schepping van de dieren en de schepping van de mens. De dieren ‘naar hun aard’. De mens ‘naar Gods beeld’. ‘Wat is het verschil tussen een mens en een dier?’, vraag ik hem.   

Hij begint. ‘Nu ja…een dier jaagt…een dier is op zoek naar eten…een dier heeft vier poten…maar ja…eigenlijk zijn ze net als wij.’  

Aan de hand van de vijf kleuren Groen-Zwart-Rood-Wit-Geel leg ik de Bijbelse boodschap aan hen uit. Ook dat een mens een verloren ziel heeft, die gered moet worden. Aan het eind vraag ik: ‘Lees je zelf Bijbel?’ Gunther antwoordt: ‘Nee, ik heb geen Bijbel’. Zijn kameraad overigens wel. ‘Wil je een Bijbel?’, vraag ik. ‘Yes, today I’m very blessed’. Ik geef hem een Bijbel met het Vijfkleurenboekje. Hij bedankt me hartelijk.  

En weet je wat deze stoere soldaat die niet bang is voor de oorlog als laatste zegt? 

‘Dan ga ik nu eerst m’n moeder bellen om dit te vertellen….’ 


Georg Lindhoud 


P.S. Drie weken later stuurt hij me zomaar ineens een appje: ‘Pastor, I’m still reading the Bible’. Mocht de Heere Zijn Woord zegenen.  


*Naam gefingeerd  

Terug naar overzicht
Terug