doneer nu materialen webshop


Bestuursbezoek

voorjaar 2021


We hebben ervaren dat de blijdschap en de dankbaarheid groot was dat de afgevaardigden van het bestuur weer op de velden te vinden waren. Het Woord is weer gezaaid (dominee Weststrate heeft vijfmaal een bijeenkomst gehouden). We hopen en bidden dat de Heere het wil zegenen! Het strekt tot blijdschap dat er op de zendingsvelden grote behoefte is aan Bijbels onderwijs en meer Woordverkondiging. Onze zwarte medemens heeft honger naar het Woord! Men ziet dan ook uit naar de komst van de evangelisten. De veldwerkers Teunie en Carianne worden erg gemist, ook naar hun terugkeer wordt enorm uitgekeken!


Hammanskraal
Er is veel werk verzet in en rond het community centre. We zien duidelijk dat dit project in een behoefte voorziet. Dagelijks komen er zo'n 150 ouderen, moeders en kinderen naar het community centre om te werken in de tuin, deel te nemen aan de Bijbelklassen, te helpen in de keuken, te eten en om elkaar te ontmoeten.


Refilwe

De caregivers in Refilwe verrasten het bezoek bij aankomst met een lied en welkomstbrief. In Refilwe hebben we met verschillende medewerkers gesproken. We zijn verblijd dat we de zaken keurig op orde aantroffen. We bezochten Bijbelklassen. Bijzonder om hier de honger naar het Woord op te merken. Dominee Weststrate verzorgde hier ook bijeenkomsten. We bezochten drop-off points en hebben diverse deur-aan-deur bezoeken gebracht. Mooi om te zien dat het uitgedeelde evengelisatiemateriaal een prominente plek kreeg in een van de huisjes. 


Phumzile

De nood in Phumzile is onverminderd groot. De bewoners van dit gebied leven in extreme armoede. Daarnaast is er ook duidelijk een grote geestelijke nood. We onderzoeken op welke manier Bethlehem een helpende hand kan bieden.

Geestelijke honger


In onze gesprekken merkten we dat er grote behoefte is aan Woordverkondiging, meer Bijbels onderwijs en diepgang hierin. Er wordt uitgezien naar de komst van de evangelisten.


Onderstaand een aantal beelden van ons bezoek aan de verschillende werkgebieden.

Terug naar overzicht
Terug