doneer nu materialen webshopEen bijzondere dag 

Kerstviering in Refilwe


Vrijdag 15 november was voor ons een bijzondere dag, de dag van de jaarlijkse kerstviering in Refilwe. Sommigen van u zullen zich wellicht afvragen waarom deze nu al plaatsvond, terwijl de adventsperiode nog niet eens is aangebroken. De reden hiervoor is dat de zomervakantie dit jaar al begin december aanbreekt. Dan gaat de gaarkeuken dicht en veel kinderen vertrekken voor langere tijd naar familie die vaak ver weg woont. Om er zeker van te zijn dat de kinderen het kerstprogramma bij konden wonen, hebben we daarom besloten om de kerstviering dit jaar vroeg te houden.


Aan zo’n kerstviering gaat veel voorbereiding vooraf. Ten eerste moesten in gezamenlijk overleg de programma’s worden opgesteld. Daarnaast oefenden Teunie en Carianne met de kinderen een lied en een Bijbeltekst die de kinderen tijdens de kerstbijeenkomst ten gehore brengen. Eveneens werden er twee liederen ingestudeerd met de caregivers, de vrouwen die dagelijks langs de huizen van de kinderen gaan om te kijken of alles goed gaat. Ook moesten er cadeaus en voedsel worden ingekocht voor 200 kinderen en bijna 200 volwassenen. U kunt zich wel voorstellen dat we hier geruime tijd van tevoren al mee bezig waren.


Op 15 november vertrokken we met volgeladen auto’s richting Refilwe. In de ochtend werd het kerstfeest voor de grannies en de ouders/verzorgers van de kinderen gevierd, en in de middag voor de kinderen zelf. Beide keren verzorgde ouderling Boer in een volle zaal een meditatie over kerst. In de ochtend ging het naar aanleiding van Johannes 1 over het Woord dat naar de aarde gekomen is. ’s Middags vertelde ouderling Boer over de geboorte van de Heere Jezus aan de hand van Lukas 2: 1-7. Daarnaast werd er veel gezongen. Met de caregivers zongen we een couplet van ‘Once in royal David’s city’.


Christ came down to earth from heaven,     Christus kwam van de hemel naar de aarde,

Who is God and Lord of all,                           Hij Die God en Heere is van alles.

And His shelter was a stable,                        Zijn beschutting was een stal,

And His cradle was a stall;                            en Zijn wieg was een kribbe.

With the poor, and mean, and lowly,           Met de armen, eenvoudigen en nederigen

Lived on earth the Savior holy.                     leefde de heilige Verlosser op aarde.


De kinderen zongen ’s middags een couplet van ‘Stille nacht’ in het Sepedi en zeiden Lukas 2: 10 en 11 op. ‘En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.’ Mooi om te horen!


Tussen de beide vieringen door kregen de kinderen een speciale maaltijd: broodjes knakworst met patat. Een bijzondere traktatie, waar ze van genoten. En aan het eind van de maaltijd was er als verrassing voor iedereen softijs. Ik geloof niet dat ik kinderen ooit zo heb zien genieten van een ijsje!

Carianne van Holst


Terug naar overzicht
Terug