doneer nu materialen webshop

Mensen staan bij Tshwaraganang in de rij voor waterUItzien naar regen 

Droogte in Hammanskraal


Mede als gevolg van het uitblijven van de regen is het overal droog in Zuid-Afrika. Landswijd is het in Zuid-Afrika een groot probleem, vooral onder de boeren. Vorige week zijn we naar de Vrijstaat geweest, zo’n 400 kilometer bij Pretoria vandaan. Ook daar reden we kilometers door gebieden met dor grasland waar magere koeien liepen te zoeken naar nog wat voedsel.
We lazen in een artikel over boeren in de kaapprovincies dat het zelfmoordcijfer onder hen erg hoog is. De boeren zijn gedwongen hun dieren af te maken, omdat er geen voedsel meer is. Overal in het land zijn er inzamelingsprojecten geweest onder de boeren om hooibalen te verzamelen en te brengen naar de gebieden die het ergst gebukt gaan onder de droogte. Ook in kerken, waaronder onze gemeente in Silverton, worden er collectes gehouden voor de droogtehulp.

Door een kapotte waterleiding in Hammanskraal kwam er geen water meer naar de mensen via de waterleiding, in zoverre mensen die in hun huizen hebben. Dat zijn hoofdzakelijk de wat rijkere mensen en de mensen die nog een huis hebben gekregen voor 1994, voordat de apartheid werd afgeschaft. Juist in deze droge tijd ging het mis bij de waterzuiveringsinstallatie, mede door slecht of geen onderhoud. Bij het weeshuis Tshwaraganang van Mma Cathrine Sepato is een boorgat wat nog wel veel water gaf. Van heinde en ver kwamen mensen en stonden daar in de rij voor water. Vanaf ’s morgens 6 uur tot ’s avonds laat kwamen ze met emmers, kannen, flessen en waar maar water in kon om water mee te nemen naar huis.

Ook in onze tuin, de Garden of Hope, kwam er maar mondjesmaat water uit de 2 boorgaten. Vooral de groenten liggen ‘s morgen plat van de droogte. Na het geven van water komen de plantjes weer overeind, om ‘s avonds weer plat te liggen door de hitte overdag. Dus zit er geen groei in. Het is hier de laatste tijd rond de 38 graden. Vanaf Tshwaraganang werd er water aangevoerd om nog enigszins water te kunnen geven. Vooral de jonge plantjes hebben veel water nodig.
Maar niet alleen de tuin heeft water nodig. Ook de bouwvakkers die de leslokalen aan het metselen waren, hebben het nodig. Het metselwerk is nu gelukkig klaar en ook het dak zit erop. Ze zijn deze week begonnen met stuccen, pleisteren van de buiten- en binnenkant. Het was nog de vraag of dit kon gebeuren, omdat het water eerst voor mens, dier en de tuin nodig is. Gelukkig heeft het een paar keer geregend en geven de boorgaten weer redelijk water. Met behulp van water van het boorgat bij Mma Cathrine is er op dit moment genoeg water.
Er is besloten om twee grote watertanks van 29.000 liter aan te schaffen. Hier kunnen we het regenwater, van het dak van de nieuwe kinderlokalen en het afdak bij de tuin, in opvangen. Water wat tot nu toe wegloopt. Daarmee kunnen we een buffer creëren van 58.000 liter water. Hier in Zuid-Afrika kan het behoorlijk regenen. Wat in Nederland een wolkbreuk genoemd zou worden, is hier een flinke bui. Afgelopen week is er op een nacht in één korte bui 40 mm gevallen. Met een paar flinke buien kunnen de tanks gevuld worden. Regenwater is gratis en daardoor kunnen we ook besparen op brandstof voor de generators. Het is nu de kunst om aan het einde van het regenseizoen de tanks vol te hebben.

Hieruit blijkt ook steeds weer, waar we ook zijn ter wereld, dat mens en dier onderhouden worden door de voorzienigheid Gods waarvan Zondag 10 ons zegt: Vraag 27: Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord: ''De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand onderhoudt en regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.''


Kees Lokerse

Terug naar overzicht
Terug