doneer nu materialen webshop

Cees van den Bogert

Operational manager in Zuid-Afrika stelt zich voor


Sinds 21 juni jl. heb ik een vaste aanstelling als ‘operational manager’ voor de werkvelden van Bethlehem in Zuid-Afrika. Graag stel ik me aan u voor. Ik ben getrouwd met Nieske en samen hebben we 5 zoons in de leeftijd van 17 tot 4 jaar. In D.V. december verwachten we ons zesde kindje. Als kind ben ik met mijn ouders vanuit Nederland naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Mijn jeugd, school- en vormingsjaren heb ik dus in Zuid-Afrika gehad. Als jongeman besloot ik in Canada te gaan kijken waar ik ook mijn (Nederlandse) vrouw ontmoette.  We zijn in Nederland getrouwd en hebben daar tot na de geboorte van onze oudste gewoond. Daarna zijn we naar Canada (Chilliwack) geëmigreerd, waar we bijna 16 jaar hebben gewoond.


In 2018 is bij ons de gedachte van emigratie/terugkeer naar Zuid Afrika weer serieus gaan spelen. Wij zijn uiteindelijk in november 2019 in Zuid Afrika gearriveerd. Het is weer een heel ander leven maar wij voelden ons hier heel snel thuis. Nadat de veldwerkers vanwege de corona-pandemie terugkeerden naar Nederland en veldwerker Kees Lokerse later ook vertrok, ben ik benaderd om wat werkzaamheden voor de stichting te verrichten. Ik ben begonnen met een dag in de week, later twee en later drie dagen en sinds juni 2021 full-time. Steeds sterker kwam bij mij de overtuiging en daarbij ook een stil vertrouwen dat de Heere Zijn wijze bedoelingen heeft met het werk dat Stichting Bethlehem mag doen.


Als operational manager ben ik verantwoordelijk voor de uitvoerende kant van de projecten van Stichting Bethlehem. Dit doe ik in samenwerking met de lokale managers. Samen met ouderling Boer van de gemeente Silverton verzorg ik ook (tijdelijk) de "Bible Classes" en bijeenkomsten en meditaties voor de ‘grannies en bezoekers van de community. Dit zullen de evangelisten na hun komst DV oppakken. Ook ben ik hier voor de veldwerkers het aanspreekpunt. Het is echt werken met mensen. Het werk heeft ook zoveel diepgang omdat alles wat wij doen (iedere medewerker op zijn of haar plaats) bijdraagt aan het grote doel dat het Evangelie hier uitgedragen mag worden onder mensen die ervan verstoken zijn geweest.


Hartelijke groet,

Cees van den Bogert

Terug naar overzicht
Terug