doneer nu materialen webshopreisverslag oktober 2022

Jes. 32: 20a Welgelukzalig zijt gijlieden, die aan alle wateren zaait.


Een bezoek als dit aan Zuid-Afrika liet ook bij mij diepe indrukken na. De tegenstellingen in dit prachtige land zijn groot. De schoonheid van het land, tegen het zwerfvuil wat je overal tegenkomt. De prachtige woonwijken waarvan de huizen allemaal omgeven zijn van solide hekwerk. Het vele werk wat overal achterwege blijft in het onderhouden van de netheid en veiligheid van de openbare ruimte en de talloze werkeloze mensen die met een handeltje langs de wegen nog iets proberen te verdienen. Om dan bij het bezoeken van de zendingsplaatsen van de stichting Bethlehem kennis te maken met grote armoede en met degenen die helemaal niets hebben. Van één ding ben ik overtuigd: dat in zo'n land alleen Gods Woord en Geest ordening kan brengen in de anders troosteloze omstandigheden. 

De dag dat we Refilwe Orphan Care bezochten was het schoolvakantie. Daardoor was het niet mogelijk om godsdienstlessen bij te wonen. Samen met de voorlichter van onze gemeente in Canada, dhr v. Maren en zijn vrouw, Wim Korevaar en ik, viel ons bezoek aan Refilwe samen met de herdenking van Heritage Day. Deze feestdag is bedoeld voor de gehele bevolking van Zuid-Afrika om ieder zijn eigen afkomst en bijdrage aan de veelkleurige gemeenschap van Zuid-Afrika te vieren. Vanwege het sponsorproject van de stichting Bethlehem voor de gaarkeuken mogen daar de kinderen onderwijs van onze medewerkers ontvangen. Hierom was onze stichting Bethlehem uitgenodigd om de dagopening te verzorgen d.m.v. meditatie en gebed. In de open lucht heeft Job Bolier daar invulling aan mogen geven, waarbij ik aan bovengemelde tekst moest denken.


Voor al die mensen in hun feestkleding en feeststemming mocht hij wijzen op onze gezamenlijke erfenis (heritage) of we nu blank of zwart zijn.  Hij sprak hen aan dat hij misschien wel hun feestdag zou kunnen bederven door wat hij wilde gaan vertellen: dat wij allen afkomstig zijn van Adam en voor God gevallen schepselen zijn. Dat wij een nieuwe geboorte nodig hebben en als onze ogen daarvoor geopend worden, onze feestdag bedorven is. Maar dat we dan een veel betere erfenis tegemoet kunnen zien in de vergeving van onze zonden door het bloed van Jezus Christus.


De aandacht voor de meditatie en de stilte gedurende het gebed vond ik opmerkelijk. Hier heb ik iets gezien van Gods werk, waar Hij een deur geopend heeft waar medewerkers van de Stichting Bethlehem Zijn Woord mogen uitdragen. Dat geeft hoop en dat geeft verwachting waar Jesaja op wees: Welgelukzalig zijt gijlieden die het Woord Gods met vrucht predikt.......

Cor Schouten | Voorlichter Stichting Bethlehem

Terug naar overzicht
Terug