doneer nu materialen webshop

Werkgebied Refilwe

Kleine township bij Pretoria


Refilwe is een kleine township. Er is veel armoede en het aantal mensen dat geïnfecteerd is met HIV, is hoog.
De meest gesproken taal in dit gebied is Sepedi.


Zorg voor Weeskinderen


Refilwe Orphancare (ROC) is een zelfstandig organisatie die ondersteund wordt door Stichting Bethlehem. ROC zorgt ervoor dat weeskinderen, die vaak bij een oma wonen, dagelijks bij de voedselkeuken een gezonde maaltijd krijgen. Daarnaast worden deze weeskinderen bezocht door de caregivers. Ook op deze locatie zetten onze veldwerksters zich in voor kinderevangelisatie om hen zo bekend te maken met God Woord.

Voedseluitreiking


De ‘grannies’ die voor de kinderen zorgen, ontvangen eens per maand een voedselpakket. Er worden in totaal tweehonderd voedselpakketten uitgedeeld.

Bij deze uitreikingen houdt één van de zendingswerkers een meditatie, zodat we ook voor op deze manier een groep mensen bereiken God Woord.


Home visits


Samen met de caregivers bezoeken we de kinderen thuis. Op deze manier krijgen we een beeld van de situatie waarin ze opgroeien. Wanneer we deze bezoeken afleggen, proberen we ook altijd Gods Woord open te laten gaan. Daarnaast zijn er een aantal mensen die we regelmatig bezoeken. Dit zijn veelal mensen met vragen over God en Zijn Woord.