doneer nu materialen webshop

Werkgebied Refilwe

Kleine township bij Pretoria


Refilwe is een kleine township. Er is veel armoede en het aantal mensen dat geïnfecteerd is met HIV, is hoog.
De meest gesproken taal in dit gebied is Sepedi.


Zorg voor Weeskinderen


Refilwe Orphancare (ROC) is een zelfstandig organisatie die ondersteund wordt door Stichting Bethlehem. ROC zorgt ervoor dat 200 weeskinderen, die vaak bij een oma wonen, dagelijks bij de voedselkeuken een gezonde maaltijd krijgen. Daarnaast worden deze weeskinderen bezocht door de caregivers. Ook op deze locatie zetten onze veldwerksters zich in voor kinderevangelisatie om hen zo bekend te maken met God Woord.


Bijbelklas kinderen


Na schooltijd komen de kinderen naar de voedselkeuken. Naast een gezonde maaltijd worden hen ook Bijbelklassen en algemene programma’s aangeboden. Een zendingswerker of veldwerker vertelt twee keer per week uit Gods Woord tijdens de Bijbelklas. De caregivers geven tijdens de programma’s aandacht aan o.a. hygiëne, gezondheid en bieden aanvullend onderwijs. Dit in samenwerking met een zendingswerker of veldwerker die de Bijbelse lijn omtrent het onderwerp aan de kinderen mee mag geven. Vanwege het grote aantal kinderen zijn zij verdeeld in vijf groepen op basis van leeftijd. Zo komt ieder kind één of twee keer per week in aanraking met Gods Woord. 


bijbelklasjes in de wijk


Uit sommige bezoeken tijdens de home visits zijn kleinschalige Bijbelklassen ontstaan. Elke week gaat zendingswerker Job Bolier op een geplande tijd naar verschillende locaties om Gods Woord door te geven. Vaak is dit bij iemand in de tuin. Naast de bewoners zijn enkele dan buren en andere omwonenden aanwezig.


Handwerkklas


Maandelijks is er voor de ‘grannies’ ook een handwerkklas. Gerda van de Kamp en Nieske van den Bogert (leden van de gemeente in Silverton) zetten hun creatieve kwaliteiten in om deze vrouwen een gezellige en nuttige tijdsbesteding te geven. Tijdens deze momenten van gezellig samenzijn, gaat ook altijd Gods Woord open.

Voedseluitreiking


De ‘grannies’ die voor de kinderen zorgen, ontvangen eens per maand een voedselpakket. Er worden in totaal tweehonderd voedselpakketten uitgedeeld.

Bij deze uitreikingen houdt één van de zendingswerkers een meditatie, zodat we ook voor op deze manier een groep mensen bereiken God Woord.


Home visits


Samen met de caregivers bezoeken we de kinderen thuis. Op deze manier krijgen we een beeld van de situatie waarin ze opgroeien. Wanneer we deze bezoeken afleggen, proberen we ook altijd Gods Woord open te laten gaan. Daarnaast zijn er een aantal mensen die we regelmatig bezoeken. Dit zijn veelal mensen met vragen over God en Zijn Woord.