doneer nu materialen webshop

Werkgebied Hammanskraal

Grote township met duizenden 'shacks'


In de grote township Hammanskraal wonen duizenden mensen. In een deel van de township staan stenen huizen, maar de meeste mensen leven er in ‘shacks’: eenvoudige hutten, vaak gemaakt van golfplaten. De meest gesproken taal in dit gebied is het Setswana. Stichting Bethlehem werkt in Hammanskraal op drie verschillende locaties. Dat doen we in nauwe samenwerking met de familie Sepato. Door de ontmoeting van deze familie met ds. en mw. Weststrate, is het werk in deze township ontstaan. Hierover kunt u meer lezen in het boek Tot in de donkerste sloppen.


Wat zien we om ons heen?


We nemen u - in gedachten - graag mee de township in. Wanneer we vanaf de snelweg Hammanskraal in rijden, passeren we eerst het tolhek. We betalen de tol en rijden Hammanskraal in. Er zijn veel auto’s en lopende mensen om ons heen. Vanaf dit moment zien we alleen nog maar zwarte mensen. Terwijl we op het kruispunt voor het stoplicht wachten, begeven zich een aantal mensen tussen de auto’s. Ze proberen het een en ander te verkopen. We rijden ongeveer 25 min. over een asfaltweg. Dan draaien we een grondpad op. Gelukkig heeft het niet geregend, anders hadden we moeten oppassen om niet vast te raken in de modder… Na nog vijf minuten rijden zijn we bij de garden. 

Locatie 1

De Garden


In de garden, ofwel de tuin, werken dagelijks ongeveer tweehonderd vrouwen. Dit zijn oma’s en moeders die werkeloos zijn. Zij werken hier ‘vrijwillig’. Op hun werkdagen krijgen ze gezond te eten en daarnaast ontvangen ze eens per maand een voedselpakket. 

Kindercrèche


De (klein)kinderen van de vrouwen die nog niet naar schoolgaan kunnen zij meenemen naar de tuin. Drie vrouwen van de lokale bevolking en Rina Legemaat, een van de gemeenteleden van de gemeente van Silverton, zorgen voor deze kinderen. Op eenvoudige wijze wordt geprobeerd ook deze kinderen Bijbelonderwijs mee te geven. Bijvoorbeeld door het lezen van een boekje, het aanleren van een lied en het samen bidden voor het eten. 


De garden is voor de vrouwen vooral een belangrijke bezigheid; zo hebben zij werk én sociale contacten. Dagelijks begint de werkdag met Bijbellezen en gebed. En eens in de week is er een Bijbelklas, die wordt gegeven door één van onze zendingswerkers. Daarnaast bezoekt Ria Schinkel, één van de gemeenteleden van Silverton, deze vrouwen eens per maand. Zij doet dan ook een Bijbelklas met de vrouwen. 


Verdieping

Wat Gods Woord ons leert


In 2023 is er naast de dagopeningen en algemene Bijbelklassen gestart met lessen voor degene die graag zicht meer willen verdiepen in wat Gods Woord ons zegt. Zendingswerker George Lindhoud geeft wekelijks les aan een groepje van ongeveer 15 mannen. En een van de veldwerkesters geeft wekelijks een les aan een groep van ongeveer 20 vrouwen. Bij het geven van deze lessen wordt gebruik gemaakt van de Catechismus vragen en het vragenboekje van ds. Hellenbroek. Of worden er lessen besteedt aan de vragen die de mensen stellen, zoals bijvoorbeeld wat zegt de Bijbel over huwelijk, kinderen, onvruchtbaarheid enz.  

The Elderly home


In het ouderhuisje bij de garden wonen ongeveer 25 ouderen. Dit zijn mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ook geen familie hebben die dit kunnen doen. Zij krijgen hier de verzorging die zij nodig hebben. Vrouwen uit Hammanskraal zelf werken in the elderly home, zij hebben geen opleiding maar zorgen met liefde voor de ouderen. Veldwerkster Marieke en Nella zijn hier ook veel aan het werk. Vanuit hun achtergrond als verpleegkundige kunnen zij veel voor deze mensen betekenen en de zorg verder verbeteren. Tegelijk geeft dit werk hen de ruimte om de ouderen over God en Zijn Woord te vertellen. Dit doen zij bijvoorbeeld tijdens een Bijbelklas in de gezamenlijk woonkamer, maar ook in persoonlijke gesprekken. 

Bijbelklassen voor kinderen


Dagelijks uit school komen kinderen naar de garden voor Bijbelklassen. Alle kinderen zijn welkom! De opkomst is groot, zo’n tweehonderd in totaal. Daarom hebben we de kinderen in groepen verdeeld; ieder kind volgt één keer per week een Bijbelklas. Er wordt dan een Bijbelverhaal vertelt door een veldwerkster. Ook worden er liederen gezongen, leren de kinderen Bijbelteksten en worden er verwerkingsopdrachten gedaan. 

Voedseluitreiking


Eens per maand is er een voedseluitreiking. We delen dan voedselpakketten uit aan geselecteerde gezinnen die dit het meest nodig hebben.

Ook hier houdt één van de zendingswerkers,  voordat we de pakketten uitreiken, een meditatie.


Locatie 2

Tswaraganang


Tswaraganang is een weeshuis in Hammanskraal. Er wonen ongeveer 40 kinderen. Dit zijn niet alleen weeskinderen, maar ook een aantal kinderen waarvan de moeder of familie niet voor hen kan zorgen. De veldwerkster gaat eens per week bij hen op bezoek en vertelt dan uit de Bijbel. 

Tuin


In de tuin bij Tswaraganang werken dagelijks twaalf vrouwen. Net als in de garden, zijn dit moeders en oma’s die werkloos zijn. Op deze manier hebben zij toch ‘werk’ en in ruil daarvoor krijgen ze op hun werkdagen eten en eens per maand een voedselpakket. De vrouwen beginnen de werkdag met Bijbellezen en gebed. En eens in de week doet één van de veldwerksters een Bijbelklas met deze vrouwen. Daarnaast bezoekt Ria Schinkel ook deze vrouwen; zij behandelt met hen hetzelfde Bijbelgedeelte als met de vrouwen op de garden. 


Locatie 3

Community centrum met safe house


De derde locatie in Hammanskraal wordt, net als de garden, ontwikkeld als community centrum. Het is een plek waar mannen en vrouwen dagelijks in de tuin werken en waar Bijbelklassen gehouden worden. Het plan is op deze locatie een safehouse te bouwen, om vrouwen in nood bij huiselijk geweld (tijdelijk) een veilig onderkomen te geven. 

Tuin


Ook bij deze locatie is een tuin waar vrouwen kunnen werken. Het huis moet nog gebouwd worden, maar de tuin is er al. Hier werken dagelijks rond de 50 vrouwen. Ook zijn er twee lokale social workers die deze vrouwen bijstaan. Eens per week wordt er een Bijbelklas gehouden door een van de zendingswerkers. Daarnaast bezoeken de veldwerksters hen wekelijks.