doneer nu materialen webshop


Bouw mee aan een nieuw ouderenhuis


Een thuis voor ouderen


In de werkvelden van Stichting Bethlehem zien we ook nood onder ouderen. Zij brengen hun laatste levensfase, die gepaard gaat met lichamelijke en mentale achteruitgang, vaak door in een armoedige shack (krotwoning). Vaak onbekend met Gods Woord en de boodschap van het Evangelie.


In de Zuid-Afrikaanse cultuur is veel respect voor ouderen. Wanneer de ouderdom intreedt, nemen (klein)kinderen hun (groot)ouders in huis om voor hen te zorgen tot aan de dood. Maar goede verzorging is in een armoedige shack vrijwel onmogelijk, zeker wanneer bejaarden ziek worden, dementerend raken of beperkingen krijgen.


Het is onze Bijbelse plicht mensen in nood te helpen. Daarom hebben wij volmondig ‘ja’ gezegd toen mama Catarina uit Hammanskraal zo’n vijf jaar geleden vroeg een ouderenhuis op te richten. Inmiddels krijgen 25 bejaarden er goede verzorging. Maar belangrijker nog; we brengen deze oudere medemensen in hun levensavond met Gods Woord in aanraking. Zoals altijd in ons werk: brood én Woord. Hier liever onze echte missie noemen.


Door beperkte middelen is het tehuis destijds sober gebouwd, waardoor het nu in verval raakt. Daarom zoeken we financiering voor de bouw van een nieuw ouderenhuis. Het is onze bede dat de Heere het werk van Bethlehem wil gebruiken opdat voor vele ouderen in Hammanskraal mag gelden wat staat geschreven in Psalm 92: ‘In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen (...…), om te verkondigen dat de HEERE recht is’. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!


ds. J.A. Weststrate, voorzitter


ik ondersteun de bouw van het ouderenhuis


Dagelijkse zorg​​​​​​​

Dagelijks zorgen twee lokale verzorgenden met veel liefde voor deze mensen. Zij hebben hiervoor geen opleiding gevolgd. Wel denken onze verpleegkundigen met hen mee, geven ze tips en handvaten voor de dagelijkse zorg en gaan ze indien nodig mee naar het ziekenhuis. Met eenvoudige adviezen proberen ze het welzijn van de ouderen te bevorderen. En al is de kwaliteit van de zorg niet volgens Nederlandse maatstaven, de mensen in het ouderenhuis zijn blij met de aandacht en zorg die zij dagelijks krijgen.


Eens per week houdt één van de zendingswerkers een Bijbelklas in het ouderenhuis. Daarnaast lezen de veldwerkers dagelijks voor uit de Bijbel en proberen ze in eenvoudige woorden uit te leggen wat ze gelezen hebben. Ook is er tijd voor persoonlijke gesprekken. Zo bieden we een luisterend oor voor de levensverhalen en de vragen die ouderen hebben, en openen we samen de Bijbel om te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft.

Bewoner Violet


Dagelijks nemen we tijd voor Violet. De oudere vrouw ligt al jaren op bed. Ze vindt het altijd zo fijn als we langskomen.


“De Heere heeft jullie uit Nederland hiernaartoe gestuurd om ons te helpen en uit de Bijbel te lezen. Als ik jullie zie, ben ik blij. Want dan weet ik dat we gaan lezen en bidden. Ook ben ik blij met de mensen hier, die allemaal lief voor mij zijn. Dan zeg ik maar iedere dag ‘dank u wel Heere, voor alle mensen die voor mij zorgen.”


Met uw gift kunnen we de bouw

van het ouderenhuis financieren.

Terug naar overzicht
Terug