doneer nu materialen webshop

Wat deed God op de zevende dag?

De zondag voor ons een rustdag om God te eren.


Iedere middag begint het programma met een vertelling uit de Bijbel. De afgelopen weken hebben wij met de kinderen het verhaal van de schepping behandeld. Aan het begin hadden wij voor elke scheppingsdag een plaatje gemaakt, zodat de kinderen ook een beeld kregen bij wat er verteld werd. Zo zou de informatie op twee manier bij hen binnenkomen, namelijk door het te horen en het te zien. Zeker voor de jonge kinderen, die het Engels vrijwel niet verstaan, was dit hard nodig. Voor ons was het ook handig, want aan de hand van deze plaatjes konden wij vertellen hoe de Heere alles geschapen heeft in zes dagen. De zevende dag leverde ons echter wel wat moeilijkheden op. De Heere rustte op die dag van al Zijn werk, maar wat voor plaatje konden wij daar nu bij maken?! Uiteindelijk besloten wij een plaatje met een kerk te maken, met daarbij de uitleg dat de zondag voor ons een rustdag hoort te zijn en wij naar de kerk gaan om de Heere te eren.


Wij hebben de schepping in twee keer behandeld. De eerste ronde vertelden we over de eerste vier scheppingsdagen. Vooraf probeerden we erachter te komen of ze iets van de schepping wisten. Er was vrijwel geen één kind die iets over de schepping kon vertellen. Na het verhaal vroegen wij, aan de hand van de plaatjes, wat er op welke dag geschapen was. Door de plaatjes wisten de kinderen dan regelmatig iets terug te vertellen. Tijdens de tweede ronde, enkele weken later, vroegen we aan het begin eerst terug over de eerste vier scheppingsdagen. Ook dan konden diverse kinderen gelukkig nog iets terug vertellen, hoewel ze niet altijd de juiste volgorde qua scheppingsdagen wisten. De zon, maan en sterren waren volgens de kinderen dan eerder geschapen dan de aarde zelf. Ik was echter al blij om te merken dat zij een gedeelte onthouden hadden, die informatie was na enkele weken nog niet weggezakt! Vervolgens vertelden wij de kinderen over de laatste scheppingsdagen en ook de zevende dag, dat de Heere rustte van al het werk wat Hij gedaan had. Bij onze vragen na het verhaal bleek echter dat het plaatje bij de zevende dag niet altijd juist geïnterpreteerd was door de kinderen. Diverse keren gaven de kinderen als antwoord dat God een kerk gebouwd had op de zevende dag. Op een middag vroeg Carianne aan het einde van het Bijbelverhaal aan de kinderen wat God deed op de zevende dag. Eén meisje (ik schat haar een jaar of 8) had goed geluisterd, maar de informatie verkeerd aan elkaar gekoppeld. Zij stak enthousiast haar vinger op en toen zij een beurt kreeg, zei zij: “God sliep op de kerk!”. Eerlijk gezegd schoten Carianne en ik toen in de lach, waarna Carianne nog een keer heeft uitgelegd dat de Heere rustte op de zevende dag van al Zijn scheppingswerk en dat wij naar de kerk horen te gaan om Hem daarvoor te danken en te eren.


Enerzijds lieten de antwoorden van de kinderen mij zien hoe bijzonder weinig kennis zij van de Bijbel hebben. Ik vond het pijnlijk om te merken, zeker als ik dacht aan het verschil met de kinderen in Nederland. Hoe bevoorrecht zijn wij, dat wij al op jonge leeftijd uit de Bijbel horen vertellen. Hoeveel kinderen van 5 jaar binnen onze gezindte kunnen de scheppingsdagen al uit hun hoofd opzeggen. En hier zijn er jongeren van 15 die niet eens weten dat de God de hemel en de aarde geschapen heeft. Een schrijnend verschil dat zichtbaar werd in de antwoorden. Anderzijds gaven deze antwoorden ons ook de mogelijkheid om nog een keer de juiste uitleg te geven en het belang van de kerkgang op zondag te onderstrepen. Want de Heere wil toch door iedereen, in Zuid-Afrika en Nederland, geëerd en geprezen worden.


Teunie Oosterwijk

Terug naar overzicht
Terug