doneer nu materialen webshop
Vragen 

rondom de Bijbelvertelling


Enigszins aarzelend gaat zijn vinger omhoog. Een grote grijns verschijnt op zijn gezicht. De andere kinderen lachen een beetje. Zal hij het antwoord weten op de vraag waar de vorige Bijbelvertelling over ging? Het lijkt onwaarschijnlijk. Ofentse, een jongen met een volwassen lichaam, maar met de verstandelijke vermogens van iemand die vele jaren jonger is. Toch geeft Teunie hem een beurt. Je weet immers maar nooit? Het gebeurt zelden dat hij zijn vinger opsteekt. En tot onze verbazing klinkt het juiste antwoord: ‘Over Abraham.’


Als ik aan de kinderen vertel uit de Bijbel, vraag ik me regelmatig af: ‘Wat zou er nou van blijven hangen? Zouden ze het begrepen hebben?’ Bemoedigend is het dan om te zien dat er ook vanuit de kinderen vragen komen. Toen we net begonnen met ons kinderwerk, gebeurde dit niet vaak. Ik vermoed dat dit onder andere kwam door het feit dat de kinderen ons nog niet goed kenden, en elkaar evenmin. Maar nu we wat langer aan de slag zijn, voelen de kinderen zich steeds meer op hun gemak. En nu beginnen ook de vragen te komen.

U zult zich wellicht afvragen wat er dan wordt gevraagd. De vragen die gesteld worden zijn heel verschillend. Sommigen zijn redelijk eenvoudig te beantwoorden, maar over anderen moeten wij zelf ook echt nadenken. Of we moeten het antwoord schuldig blijven, omdat de Bijbel er niets over vermeldt. Zo zijn we momenteel bezig met de geschiedenis van Jozef. We hadden verteld over de haat van Jozefs broers. Maar één van de kinderen vroeg zich af hoe het met Dina stond. Hoe keek zij tegen Jozef aan? Een andere jongen vroeg zich af hoeveel mensen er in Egypte woonden die gevoed moesten worden uit de graanschuren.

Ook konden de kinderen zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat Abraham Lot eerst liet kiezen waar hij wilde gaan wonen. Abraham was toch ouder, dan mocht hij toch als eerste een keuze maken? Dat is zeker in deze cultuur onbegrijpelijk. Ook de geschiedenis van Adam en Eva riep vragen op. Welk dier slachtte God om kleding te maken voor Adam en Eva? Maar ook een vraag waar dieper over na was gedacht: Hoe wist Adam nu of de vrucht die Eva hem gaf van de verboden boom kwam? Eva had hem immers geplukt, dus misschien wist Adam wel helemaal niet van welke boom die vrucht kwam.

Soms komen er ook vragen die verdergaan dan alleen het Bijbelverhaal. Waarom kan je God niet zien? Hoe weet je dat Hij een Geest is? En ook een hele wezenlijke vraag: Hoe weet je of je als je sterft naar de hemel of naar de hel gaat?


Op een hele eenvoudige manier proberen we antwoord te geven op deze vragen, wat soms best lastig kan zijn. Maar het bemoedigt mij altijd wanneer de kinderen vragen stellen over een Bijbelverhaal. Dat geeft aan dat ze erover nadenken. Dat ze dingen onthouden. Ook als wij terugvragen naar het vorige Bijbelverhaal, komt er met name in Hammanskraal altijd wel respons. Mooi is ook dat wij van sommige ouders horen dat de kinderen thuis in de Bijbel zijn gaan lezen sinds ze naar ons programma komen. We bidden dat de Heere dit zal zegenen aan de harten van deze kinderen.


Carianne van HolstTerug naar overzicht
Terug