doneer nu materialen webshop

vertrek nella verschuur

veldwerker in Zuid-Afrika


Na een afscheidsbijeenkomst in de GGiN in Barneveld op 7 oktober j.l. is veldwerker Nella Verschuur vertrokken naar onze werkgebieden in Zuid-Afrika.


Door de Zuid-Afrikaanse ambassade is een visum afgegeven.  Inmiddels is Nella veilig aangekomen in Zuid-Afrika. 


Het bestuur van Stichting Bethlehem is hiermee verblijd en is dankbaar dat na een periode van opleiding en wachten, Nella daadwerkelijk haar werkzaamheden op de zendingsvelden in Zuid-Afrika mag beginnen.

De afscheidsbijeenkomst vond plaats op 7 oktober 2022 plaats. Ouderling A.R. Bronkhorst van haar thuisgemeente (GGiN Barneveld) hield een meditatie over Psalm 98 met als thema

'Gods boodschap voor Jood en heiden: Hij komt'

- De Zender van deze boodschap

- De ontvangers van deze boodschap

- De inhoud van deze boodschap

De uitwerking van deze boodschap


Daarna werd ze toegesproken door de heer M.M.J. Weststrate, bestuurslid van Stichting Bethlehem en heeft tenslotte Nella zelf ook iets mogen delen over haar beweegredenen om deze weg in te moeten en mogen slaan. 


Vanuit deTFC ontving Nella een herinneringsmap van bijdragen vanuit gemeentenleden en andere bekenden. 


We hopen dat de Heere haar arbeid zal zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.     

Terug naar overzicht
Terug