doneer nu materialen webshop

vertrek familie Bolier

Visum voor vier jaar afgegeven


Zendingswerker Job Bolier vertrekt DV 21 december 2021 met zijn vrouw en 5 jonge kinderen naar Zuid-Afrika. Op 3 december jl. kwam het bericht van de Zuid-Afrikaanse ambassade dat het benodigde visum voor een periode van 4 jaar is afgegeven. Het deputaatschap Zending en Evangelisatie en het bestuur van Stichting Bethlehem is hiermee verblijd en is dankbaar dat na een periode van opleiding en toerusting Job daadwerkelijk zijn werkzaamheden op de zendingsvelden in Zuid-Afrika kan aanvangen.


De uitzendingsdienst vond reeds op 13 oktober 2021 plaats. Ds. J.A. Weststrate ging voor in deze dienst in Elspeet en ds. M. Krijgsman verzorgde de uitzending. Job gaat met zijn gezin in Rayton wonen. Ze hopen ’s zondags te kerken in de GGiN in Silverton/Pretoria. De kinderen gaan -na de Zuid-Afrikaanse zomervakantie- medio januari naar een christelijke school in Pretoria. Vanaf dat moment vangt de arbeid op de zendingsvelden ook aan.


We hopen dat de Heere deze werkzaamheden rijk zal zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.     

Terug naar overzicht
Terug