doneer nu materialen webshop
update bouw communityhall

Hammanskraal


Er is al veel werk gedaan met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bijeenkomstruimte op de Garden of Hope . De voorbereiding en planning nemen veel tijd in beslag. Dit is voor Afrika niet ongewoon. De grond waarop dit gebouw komt valt onder zogenaamd “tribal land”. Omdat hier geen sprake is van een normale titelakte is het belangrijk dat dit juridisch goed geregeld is. Dit is een tijdrovend proces. In het engels is er een quote “ Good things take time, great things take a little longer.” Met het oog op de toekomst is het heel belangrijk dat dit nu goed geregeld word. Wij hopen dat dit alles onder de zegen des Heeren t.z.t. zijn voortgang zal hebben. Wanneer d.v. de bouw kan beginnen hopen we u hier verder over te informeren.


Inmiddels is ook de nieuwe “safe house” locatie in Hammanskraal in bedrijf. Het plan is hier t.z.t een veilig heenkomen te bieden aan slachtoffers, met name vrouwen en kinderen, van huishoudelijk geweld. Dit is een veelvoorkomend maatschappelijk probleem in onze werkgebieden. De bedoeling is om, tijdelijk, een veilig heenkomen te bieden aan slachtoffers die niet naar huis terug kunnen en doorverwezen zijn door de politie of maatschaplijke werkers. Zoals op alle locaties is het de bedoeling om een “community driven” wijkcentrum te realiseren. Op de “Safe house” locatie is een derde van het terrein gereserveerd voor het toekomstige safe house en tweederde voor “community center”. Er is ontzettend veel werk gedaan om het terrein bruikbaar te maken. Het was een ruig begroeid perceel en is met de hand schoongemaakt,ontbost en vlak gemaakt. Met veel doorzettingsvermogen van de locale mensen is het toch gelukt.


Ook is de bouw van de omtrekmuur bijna klaar. Om het terrein toegankelijk te maken is er een brug over een stormwatersloot gebouwd. Ook zijn er inmiddels al wat gebouwtjes geplaats, om onder meer de maatschappelijk werkster een onderkomen te geven, en
een afrikaanse gaarkeuken.


Op het terrein is er een community tuin gerealiseerd. Er zijn dagelijks ongeveer 60 tot 70 mensen bij het centrum die meewerken aan de tuin en die ook de bijbelklassen bijwonen. Zendingwerker Bolier komt hier wekelijks voor een bijbelklas die trouw bijgewoond word. Er is op deze locatie merkbaar eerbied voor het Woord. Wij hopen in de nabije toekomst een afdak te kunnen realiseren voor de bijbelklassen. Ook op deze locatie geld dat er nog ontzettend veel gedaan moet worden maar aan de andere kant kunnen wij met dankbaarheid constateren dat er ook ontzettend veel tot stand gekomen is. Nog een centrum waar het Woord gebracht mag worden. 


Mag het tot zegen zijn voor velen.

Cees van den Bogert

Terug naar overzicht
Terug