doneer nu materialen webshop

UItzending

Zendingswerker Georg Lindhoud en zijn gezin


Op 9 juni heeft de uitzending van zendingswerker J.G. (Georg) Lindhoud plaatsgevonden.


Ds. D. E. van de Kieft uit Urk leidde de uitzendingsdienst. Aan de hand van Jesaja 43 vers 5 en 6 stond hij stil bij 'Het werk der Zending' (een Goddelijk werk, een doorgaand werk  en een moeizaam werk).
Als voorzitter van het Deputaatschap Zending en Evangelisatie, verrichtte ds. M. Krijgsman de uitzending van zendingswerker Lindhoud.


Georg en zijn gezin zullen D.V. in juni vertrekken naar Zuid-Afrika om daar namens stichting Bethlehem het Woord te verspreiden in de townships rondom Pretoria.

Het gezin hoopt in Cullinan te gaan wonen.


We wensen Georg, Jacqueline en de kinderen Gods onmisbare zegen toe en hopen en bidden dat het werk in Zuid-Afrika tot zegen van velen mag zijn.

Terug naar overzicht
Terug