doneer nu materialen webshopViering Hammanskraal 

éénjarig bestaan Garden of Hope


’s Morgens om 9 uur ontmoetten wij elkaar, als medewerkers en leden van het bestuur van Bethlehem Mission, zodat wij met elkaar mee konden rijden naar Hammanskraal. Achter in onze auto lagen trossen ballonnen met het logo van stichting Bethlehem. Rond half 10 arriveerden wij bij de Garden of Hope. Hier zaten alle vrouwen die in de tuintjes werken al rustig op ons te wachten. Behalve degenen die voor de maaltijd zouden zorgen, zij waren al druk in de weer. Na iedereen gegroet te hebben, hingen enkelen van ons de trossen ballonnen op, zodat het er feestelijk uit ging zien. Else Lokerse en Ria Schinkel gingen bij alle vrouwen langs om te kijken hoe ver zij met hun brei- of haakwerk gevorderd waren. De vrouwen kregen allemaal een nieuwe bol wol, zodat zij thuis ook verder kunnen breien of haken.


Ondertussen arriveerde er een auto met een delegatie van de gezondheidszorg, een verpleegkundige met 4 medewerkers. Deze mensen komen regelmatig langs om bij de vrouwen, die veelal op leeftijd zijn, hun bloeddruk en bloedsuiker te controleren. De verpleegkundige vroeg wat er vandaag gaande was. Hem werd uitgelegd dat de Garden of Hope een jaar bestaat en dat wij wilden beginnen met een gedeelte uit de Bijbel. Hierop vroeg de man of zij ook een Bijbel mochten hebben, zodat zij mee konden lezen. Zodoende konden wij deze dag aan 5 mensen een Bijbel in hun eigen taal uitreiken.


Ouderling C. Boer, voorzitter van het bestuur van Bethlehem Mission, begon met zijn toespraak en meditatie. Ria Schinkel, die maandelijks de Bijbelklas doet, zou dit vertalen naar de lokale taal. Aangezien ouderling Boer niets op papier had staan, zag zij hier tegenop, omdat veel woorden uit de Bijbel moeilijk te vertalen zijn. Er gebeurde echter iets bijzonders. Op het moment dat ouderling Boer begon, stond de verpleegkundige op en vertaalde het voor de vrouwen in de plaatselijke taal. Hij wist niet dat Ria Schinkel deze taal ook machtig was en had willen vertalen. Toen hij merkte dat zij de taal ook sprak, wilde hij weer gaan zitten, maar Ria gaf aan dat het goed was als hij bleef vertalen. Dit was voor haar een onverwachte uitkomst!


Ouderling Boer had ervoor gekozen om een meditatie te houden over de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13. Hij beschreef met dagelijkse voorbeelden uit de Garden of Hope hoe het zaad in goede aarde moet vallen om vrucht voort te dragen. Hiervoor is het nodig om de grond eerst goed voor te bereiden en om het zaad op de voorbereide grond te zaaien en niet op de weg. En als het gewas groeit, dan wordt de ene plant groot en de andere iets kleiner, maar toch zijn het allemaal vruchten. Vervolgens vertelde ouderling Boer dat dit ook met het zaad van Gods Woord zo is. Er kunnen zaken zijn die verhinderen dat het Woord van God ingang krijgt in het hart. Als het ingang krijgt in het hart, zal het echter ook vrucht voortbrengen, al is het bij de één meer dan bij de ander. Tijdens de meditatie werd er door sommige vrouwen instemmend geknikt. De voorbeelden herkenden zij uit hun dagelijkse werk in de Garden of Hope. Moge de Heere het gesproken Woord zegenen aan hun harten, zodat zij ook in hun dagelijks leven geestelijke vruchten zullen dragen!

Na de meditatie hebben de vrouwen ons toegezongen met enkele gezangen. Hierna hebben wij hen nog toegezongen met enkele verzen uit psalm 87. Ouderling Boer eindigde met gebed.

Hierna was er voldoende koffie en koek voor iedereen die aanwezig was. Ondertussen waren de voorbereidingen voor het eten al in volle gang. Na de koffie zaten de vrouwen rustig te wachten en met elkaar te praten. Sommigen waren ondertussen verder aan het breien of haken. Enkelen van ons hielpen met het eten klaarmaken. De maaltijd bestond uit mieliepap met groenten, vlees en enkele sausjes. Een feestelijke maaltijd, maar aangezien dit voor ongeveer 70 personen klaargemaakt moest worden, nam dit veel tijd in beslag. Na enkele uren was de maaltijd klaar en werd er om beurten gegeten, aangezien er niet genoeg borden beschikbaar waren. Dit was geen enkel probleem en iedereen wachtte geduldig. Het was bijna 4 uur toen iedereen gegeten had en de viering afgelopen was.


Wij blikken terug op een bijzondere dag en hopen dat de Garden of Hope nog vele jaren zal mogen bestaan. Het is onze wens en bede dat de Heere door de maandelijkse Bijbelklassen nog vele vrouwen de ware hoop zal schenken!


Een hartelijke groet van alle Bethlehem-medewerkers uit Zuid-Afrika.

Terug naar overzicht
Terug