doneer nu materialen webshopUIt het hoofd! In het hart? 

Leren van de 10 geboden


Aan het begin van dit jaar begonnen wij in Hammanskraal met het verhaal van de schepping. Daarna zijn wij verder gegaan met vertellingen over Adam en Eva, Noach, Abraham, Izak, Jakob en Jozef. Ondertussen zijn wij bij de Bijbelvertellingen over Mozes. Enkele weken geleden hebben wij verteld dat de Heere Zijn wet aan Mozes heeft gegeven op de berg Horeb. Sindsdien leggen we elke middag als we in Hammanskraal zijn een gebod uit aan de kinderen.


Zo proberen wij iets uit te leggen over de diepte van één gebod. Soms aan de hand van een verhaal, soms aan de hand van praktische voorbeelden. Ik ben dan erg blij met onze Heidelbergse Catechismus. Bij het voorbereiden van mijn lessen besef ik dan weer eens de waarde en het vele onderwijs wat daarin ligt. Dan maak ik dankbaar gebruik van de uitleg en de vele voorbeelden die erin genoemd worden. Deze probeer ik om te zetten naar begrijpelijke woorden en voorbeelden, die passend zijn bij deze cultuur. Of we nu een verhaal vertellen of een gebod uitleggen aan de hand van voorbeelden, de aandacht van de kinderen is goed!

Bij elk onderwerp wat wij behandelen, leren de kinderen ook een Bijbeltekst. Sinds de uitleg over de 10 geboden zijn wij begonnen met het aanleren van de 10 geboden, zoals het staat in Exodus 20. Zij leren dit in hun eigen taal. De kinderen die trouw komen kennen de 10 geboden bijna allemaal uit hun hoofd. Het is bijzonder om deze kinderen Gods wet te horen opzeggen. Deze kinderen die nog (vrijwel) nooit van God geboden gehoord hadden.


Daarom was het mijn wens om Gods geboden, via de kinderen, ook bij de ouders onder de aandacht te brengen. Hoe moest ik dit doen? Wellicht zeggen de kinderen het geleerde thuis weleens op, maar daar heb ik weinig invloed op. Afgelopen zaterdag hadden we een lang programma in Hammanskraal. We hebben dan ook tijd voor een knutselactiviteit. Soms heeft de activiteit niets te maken met het Bijbelverhaal. Deze keer wel. Ik wilde bewust iets laten maken, waarop alle 10 geboden te zien zouden zijn. Op deze manier zouden Gods geboden ook onder de aandacht van ouders komen.

Het werd een kleurplaat van Mozes op de berg, met een uitsnijding. Achter deze uitsnijding zit een cirkel met de 10 geboden. Als je deze ronddraait zie je aan de voorkant telkens één gebod verschijnen. De kinderen hebben enthousiast en netjes gekleurd, ieder op zijn of haar eigen niveau. De ervaring leert dat ze hun werkstuk thuis zullen laten zien, als ze er zelf blij mee zijn. Ik vermoed dus dat deze werkstukken thuis getoond zijn en wellicht een plekje aan een muur gekregen hebben.

Zo zijn de 10 geboden gegrift in het geheugen van kinderen en, via een knutselwerkje, binnengekomen in vele huizen. Hoe groot zou het zijn als deze geboden ook binnen mogen komen in veler harten en daarin gegrift zouden worden. Dat is mijn wens en bede!


Teunie Oosterwijk

Terug naar overzicht
Terug