doneer nu materialen webshop

In Memoriam

Op woensdag 4 december 2019 is door de Heere, voor ons geheel onverwachts, weggenomen 

Fredrika Willemina Korevaar-Dekker (Ria)

in de jonge leeftijd van 61 jaarWe verliezen in Ria een betrokken en enthousiaste voorlichtster voor het werk van Stichting Bethlehem. Vrijwillig, vanuit de liefde van haar hart, heeft Ria samen met haar man veel werk mogen verrichten. Afgelopen najaar heeft Ria met haar man de velden in Zuid-Afrika bezocht. Het was haar hartelijke wens om haar onderwijstalenten beschikbaar te stellen ten behoeve van het kinderevangelisatiewerk daar ter plaatse. In januari 2020 zouden Ria en haar man Wim (als teamleider) naar Zuid-Afrika vertrekken om met het vrijwilligerswerk te starten. In Spreuken 16:9 staat zo kennelijk: 'Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert zijn gang.'    


Dit bleek ook deze week toen we de droeve tijding van Ria’s plotseling sterven ontvingen. We wensen onze voorlichter met zijn kinderen en kleinkinderen van harte 's Heeren troostvolle ondersteuning toe in deze pijnlijke weg. Sinds september waren Ria en Wim gepensioneerd, nadat ze beiden 40 jaar in het onderwijs gediend hadden. Hoe anders had dit echtpaar, dat zo nauw aan elkaar verbonden was, zich het komende jaar voor gesteld. Evenals het bestuur van Bethlehem. Mocht door dit plotselinge overlijden van Ria voor velen de eeuwigheid, als ontzagwekkende klank, op het hart gebonden worden. Zodat we niet zorgeloos op onze sterfdag wachten, maar een aandeel mochten zoeken én vinden in het bloed van de Zaligmaker. Opdat we reeds hier op aarde de vrede mogen smaken met God. 

Eeuwigheid 

Een hymne van Anne Steele


Eternity is just at hand;
And shall I waste my ebbing sand,
And careless view departing day,
And throw my inch of time away?


Eternity! Tremendous sound!
To guilty souls, a dreadful wound;
But, oh! Christ and heav'n be mine,
How sweet the accents! how divine.'


Be this my chief my only care,
My high pursuit, my ardent prayer;
An int'rest in the Savior's blood,
My pardon sealed, and peace with God.


Search, Lord, O search my inmost heart,
And light and hope, and joy impart;
From guilt and error set me free,
And guide me safe to heav'n and Thee.​​​​​​​De eeuwigheid staat voor de deur;

Zal ik dan, als zand door mijn vingers,
De tijd laten glijden, mijn uren vergooien,
En zorgeloos op mijn sterfdag wachten?


Eeuwigheid! Ontzagwekkende klank!
Voor schuldige zielen een vreselijk woord;
Maar o, als Christus en de hemel mijne zijn,

Hoe zoet en goddelijk klinkt het dan!


Dit is mijn grootste, mijn enige zorg,
Mijn hoge roeping, mijn vurige gebed;
Een aandeel in het bloed van de Zaligmaker;
Mijn vergeving verzegeld en vrede met God.


Heere, doorzoek het diepst van mijn hart,
Schenk licht, geef vreugde en hoop,
Bevrijd van schuld en zonde,
En leid me naar de hemel, naar U!

Terug naar overzicht
Terug