doneer nu materialen webshopDavinas Kekana

vertaler in Hammanskraal


Kun je iets over jezelf vertellen?

Over mijzelf, ik denk niet dat ik veel daarover te zeggen heb. Misschien is er genoeg, maar ik denk dat het beter is om dat aan anderen te vragen. Ik denk dat door de periode die ik hier al werk dat degenen om mij heen beter over mij kunnen vertellen dan ikzelf.


Wat doe je zo al hier bij de garden?

Ik startte mijn werk op de garden als vrijwilliger. Ik hielp met allerlei soorten klusjes op de tuin. Zoals  iets repareren (bijvoorbeeld het hek), iets schilderen of het bewateren van de tuin. Later ben ik officieel medewerker geworden. Nu ben ik verantwoordelijk voor het registeren van de vrouwen die op de tuin werken als ook voor het vertalen bij de Bijbelklassen.

Kun je iets meer vertellen over het werk als vertaler?
Het vertalen voelt voor mij niet echt als ‘werk’ . Maar het is voor mij het helpen van degene die anders de boodschap van God niet kunnen begrijpen of de boodschap niet geheel kunnen volgen vanwege de taal. Engels is voor velen moeilijk of helemaal niet te begrijpen.


Wat vind je mooi in het werk als vertaler?
Ik vind het mooi als ik zie dat de mensen aandachtig luisteren en ze de boodschap begrijpen. Het is fijn om te zien als er aandachtig geluisterd wordt en ze daarna blij zijn als ze de boodschap van de Schrift - die de zendingswerker of veldwerker wilde overbrengen - begrepen hebben.


Wat is moeilijk in het vertaalwerk?
Ik vind het moeilijk als ik zie dat er mensen zijn die geen aandacht hebben voor de boodschap die tot hun wordt gebracht. En dan heb ik het vooral over de ouderen. 
Het vertalen voor de kinderen is ook niet eenvoudig, met name door het gedrag. Wanneer kinderen van 6, 7 tot 12 zich gedragen als kinderen van de crèche. Als het lijkt dat de ouderen of kinderen niet willen luisteren dan maakt mij dat verdrietig en dan geniet ik niet van het vertaalwerk. Omdat ik bang ben dat ze niets volgen van wat er gezegd  wordt. 

Heb je iets ‘grappigs’ in het vertaalwerk wat je zou willen delen?
Nee, die kan ik zo even niet bedenken. Verschillende talen kunnen inderdaad soms tot grappige dingen leiden, maar ik kan me zo niet iets specifieks bedenken.  Ik heb inmiddels wat ervaring met het vertalen en ik heb verschillende personen en voor verschillende groepen vertaald. Daarbij heeft iedere zendingswerker en veldwerker zijn of haar eigen uitdrukking en methode. Maar wat mij opvalt is hun vastbeslotenheid en bewogenheid om verloren zielen te redden. 

Zijn er nog andere dingen die je zou willen delen?
Wat ik nog zou willen zeggen over het vertalen: ik wil zendingswerker Job bedanken omdat hij mij heeft gevraagd om bij het vertalen te helpen. Hoewel ik de eerste keren erg nerveus was ben ik blij dat ik toen ‘ja’ heb gezegd en ik ben blij hoe het nu gaat. Het is helpend dat je de personen voor wie je vertaalt beter leert kennen, dat maakt het vertalen gemakkelijker.
En alle sponsor wil ik bedanken vanuit het diepst van mijn hart. Bedankt voor dit initiatief, om op deze manier te helpen bij het leven in deze community. 


Moge God hen rijkelijk zegenen en zo dat ze niet alleen ons maar ook andere communities, ja overal over de wereld zouden kunnen helpen. Meest als het gaat om dat deel, het deel om het Woord te brengen, zodat mensenharten geopend mogen worden om te zien het smalle pad, de enge poort Die tot het leven leidt. 


Hartelijk dank!
Davinas Kekana

Terug naar overzicht
Terug