doneer nu materialen webshop


Een veilig (t)huis: het safe house

De 17-jarige Salome uit Hammanskraal


Probeer terwijl je dit leest je eens te verplaatsen in de 17-jarige Salome uit Hammanskraal. Salome heeft haar vader en moeder nooit gekend. Ook weet ze niet of ze broertjes of zusjes heeft. Salome is opgegroeid in een weeshuis en eigenlijk weet ze niet precies hoe oud ze is. Gelukkig gaat ze drie dagen in de week naar school en heeft ze goede cijfers. Maar als Salome 18 is moet ze het weeshuis verlaten en zelfstandig verder leven. Haar grote vraag is hoe?   

Salome weet, om te overleven heeft ze een dak boven haar hoofd nodig en dagelijks eten. Ze weet ook dat de werkloosheidcijfers hoog zijn en haar meeste vriendinnen afhankelijk zijn van iemand die hun onderhoud. Hoe moet Salome overleven en/of zelfstandig verder? De kansen lijken zo klein. Een vriend zoeken lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Wat daar de gevolgen van zijn begrijp Salome heel goed. Maar geen dak boven haar hoofd en geen dagelijks eten zijn grotere zorgen.  Ons voorbeeld ‘Salome’ is geen uitzondering. In ons werk komen wij verschillende Salome’s tegen. De meeste Salome’s komen een verkeerde vriend tegen. Na de eerste zwangerschap is het zoeken naar een tweede vriend. Na de tweede zwangerschap is het zoeken na een derde vriend. Deze Salome’s worden in de praktijk mishandeld en misbruikt. Maar welke opties hebben deze Salome’s? Geen dak, geen eten en wel kinderen. Deze Salome’s zoeken een veilig (t)huis, een plaats om te schuilen en tot rust te komen. 


De community leden rond de omgeving van Temba in Hammanskraal gaven aan dat mishandeling en misbruik van jonge alleenstaande moeders één van de grootste problemen zijn in deze omgeving. Zodoende schonk de lokale chief vrijwillig een stukje grond. Zo is er in de afgelopen periode een nieuw werkveld ontstaan. Dit werkveld noemen wij het “het Safe House”, schuilplaats.   

Op dit werkveld zijn er inmiddels een lokaal team en is er een kleine tuin als werkgelegenheid project voor de gemeenschap. Hiernaast is er een twee-kamer gebouw welke functioneren als kantoor en keuken. Het belangrijkste is de overkapping voor de wekelijkse Bijbelklassen voor de omwonende gemeenschap. Als de Heere het schenkt zal deze  “Safe House ” locatie ontwikkelen tot een tweede community center in Hammanskraal.   


In dit jaar (2024) hopen wij te starten met een klein gebouw van 4 kamers om deze Salome’s op te vangen, hen te begeleiden en te helpen om weer op eigen benen te staan. Op deze wijze kunnen wij hen enerzijds praktisch helpen en anderzijds bekend  maken met Gods Woord. Zo gaat het bieden van praktische hulp en het geven van Bijbelsonderwijs hand in hand.  


Het is onze hartelijke wens en bede is dat de Heere voor deze hulpeloze ‘Salome’s’ een Helper wil zijn. Boven alles dat de Heilige Geest hen genadig ontdekt en zoekende maakt. Zoals we lezen in Klaagliederen 3 vers 25 en 26: “de HEERE is goed dengene die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN.” Waarbij de kanttekening ons uitlegt: ‘Hij is gelukkig die zijn hoop vast op den Heere gesteld heeft’.  


Voor een hulpeloze, uitgewerkte maar verwachtende zondaar, is er een veilige Schuilplaats. In Jesaja 4 vers 6 staat geschreven “En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen den regen” Wat is en blijft dit een onbegrijpelijk wonder, een Schuilplaats te hebben voor tijd en eeuwigheid!  


Mathias Weststrate 

Terug naar overzicht
Terug