doneer nu materialen webshop

Handwerken

Handwerkklassen

Een mogelijkheid om Gods Woord door te geven


Het aanbieden van handwerkklassen trekt lokale vrouwen en geeft ruimte om de boodschap van Gods Woord mee te geven. In Hammanskraal wordt dit al enkele jaren gedaan. In Refilwe hebben de handwerkklassen een hele tijd stil gelegen door corona. Maar ook de handwerkklassen in Refilwe zijn dit jaar weer opgestart.

De lokale vrouwen krijgen iedere maand een bolletje wol zodat ze iets voor zichzelf of hun (klein)kinderen kunnen maken. Regelmatig wordt er om meer wol gevraagd omdat de vrouwen graag met hun handen bezig zijn. Het extra bolletje wol dat zij krijgen, is bestemd voor de community. Samen breien en haken de vrouwen dekens die daarna weggegeven worden aan behoeftige mensen in de community..‘In gesprekken met de vrouwen uiten ze hun dankbaarheid naar Nederland. ´Wij krijgen wol, haaknaalden, breinaalden en iedere maand een voedselpakket. Hierin voelen wij liefde van de mensen uit Nederland voor ons. Wat kunnen wij terug doen om te laten voelen dat wij hen lief hebben?’'

In Hammanskraal regelt Ria Schinkel, een van de gemeenteleden van Silverton de handwerkklassen en verzorgt dan ook een Bijbelklas voor deze vrouwen. In Refilwe organiseren Nieske van den Bogert en Gerda van de Kamp, leden van de gemeente van Silverton, de handwerkklas en verzorgt één van de veldwerkers de Bijbelklas voor de vrouwen.

Zou de Heere ook de handwerkklassen willen gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk?


‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’


Terug naar overzicht
Terug