doneer nu materialen webshopGod zij met hen! 

tot wij elkaar weer ontmoeten!


De kerstdagen liggen weer achter ons. Ook in Refilwe hebben wij met de kinderen stilgestaan bij de geboorte van de Heere Jezus. Dominee Weststrate, mevrouw Weststrate en enkele bestuursleden waren speciaal voor deze bijeenkomst overgekomen naar Zuid-Afrika. Dominee Weststrate heeft uit de Bijbel mogen vertellen van de geboorte van de Heere Jezus. Er werd goed geluisterd! Verder was deze bijeenkomst spannend voor Carianne en mij, want hier hadden wij naartoe gewerkt. Elke dag hadden wij met de kinderen de psalm en de Bijbeltekst geoefend. Deze mochten zij tijdens de bijeenkomst voor in de zaal zingen en voordragen. Een spannend moment, want hoe zouden ‘mijn kindertjes’ het doen met zoveel mensen voor zich? Ik heb mij zorgen gemaakt om niets, want de kinderen zongen uit volle borst en de Bijbeltekst konden zij vloeiend opzeggen. Mooie momenten als ik eraan terugdenk, want deze psalm en Bijbeltekst zullen zij niet zomaar vergeten.


Niet alleen de kinderen, maar ook Carianne en ik hadden geoefend voor deze bijeenkomst. Nadat alle kinderen hun aandeel hadden geleverd, hebben wij twee liederen gezongen. Het eerste lied dat we zongen was ‘Stille Nacht’. Als eerste zongen wij een couplet in het Nederlands, daarna één in Engels en tot slot een couplet in Sepedi. Dit tot grote verbazing van de kinderen! We kregen een hartelijk applaus. Daarna gaven wij hen nog een wens mee door middel van het lied ‘God be with you till we meet again.’ (God zij met u tot wij elkaar weer ontmoeten.). We hebben hen vooraf verteld dat dit de laatste dag was dat wij dit jaar in hun midden zouden zijn, maar dat we volgend jaar weer terug hopen te komen. Achterliggende maanden mochten wij hen vertellen van de Heere. Hoe groot zou het zijn als de Heere dat werk, in alle eenvoudigheid gedaan, zou willen zegenen aan deze kinderen. Dan zal de Heere met hen zijn, tot wij hen weer ontmoeten in het volgende jaar.

Ik hoop dan ook weer, samen met Carianne, geregeld iets te schrijven vanuit Zuid-Afrika. Voor nu wens ik u hetzelfde toe als wat Carianne en ik gezongen hebben voor de kinderen: God be with you till we meet again!

Teunie OosterwijkTerug naar overzicht
Terug