doneer nu materialen webshopEen kleine vriendin 

in Refilwe


Ik kijk naar beneden. Haar donkere handje ligt in de mijne. Blank en zwart, een groot contrast. Maar het lijkt haar niet te deren, in tegenstelling tot zovele anderen in dit land. Ze legt haar hoofdje tegen mijn borst en luistert naar de Bijbelvertelling van ouderling Boer.

Elke keer wanneer wij in Refilwe komen, komt dit meisje naar me toegerend om me een knuffel te geven. Mijn kleine vriendin. Ik ben er nog steeds niet achter waar ik haar vriendschap aan te danken heb. Vorig jaar is dit kind me niet opgevallen. Maar is één van de dingen die het werk mooi maken, de dingen die mij weer hernieuwde energie geven en bemoedigen. Wanneer ik voel hoe haar armpjes zich om mij heen slaan, of hoe ze over mijn haren strijkt omdat die er toch wel heel anders uitzien dan die van haar, dan ontroert dat me. Ik voel de liefde voor deze kinderen, en ik hoop dat ik deze liefde ook uitstraal richting hen.

Het is mooi om te zien hoe de kinderen reageerden toen we voor het eerst weer in Refilwe kwamen na ons bezoek aan Nederland. Ze waren zichtbaar blij om ons te zien. Aan alle kanten hoorde ik mijn naam roepen, en velen kwamen een hand geven of staken hun duim naar ons op. De band die we vorig jaar hadden opgebouwd, was niet verdwenen in de lange zomervakantie.

Je kunt merken dat veel van deze kinderen thuis aandacht en liefde tekort komen. Ze bloeien op wanneer je ze maar even begroet, toelacht, optilt, of op een andere manier persoonlijke aandacht geeft. En door er simpelweg te zijn. We zien dat de kinderen vaak na afloop van het programma nog even blijven hangen om persoonlijk contact met ons te hebben.

Het mooiste zou zijn als door het opbouwen van een band ook de weg vrij zou worden gemaakt voor de boodschap van het Evangelie. Aan de ene kant door middel van het Bijbelonderwijs, en aan de andere kant door zelf een voorbeeld en identificatiefiguur voor de kinderen te zijn. Uiteraard met de bede dat de Heere ons werk zal zegenen, want wij kunnen het niet in het hart brengen. Dat het mocht zijn tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Carianne van Holst

Terug naar overzicht
Terug