doneer nu materialen webshopEen hoopvolle Boodschap in een tuin die hoop geeft 


De weg naar de Garden of Hope in Hammanskraal is hobbelachtig en stoffig. Je kunt er alleen zonder schade aankomen als je rustig rijdt. Naast rustig rijden moet je goed kijken hoe je door alle kuilen en gaten bij je bestemming aankomt. Onderweg zie je vaak mensen naar je zwaaien. Inmiddels weten de meeste kinderen, ouderen en andere bewoners uit de omgeving wel waar deze blanken naar op weg zijn, namelijk de Garden of Hope. Meestal als je aankomt rijden en de kinderen je zien, rennen ze vrolijk mee naar de ingang van dit community centre. 

De naam van de tuin is bedacht door de lokale bevolking in 2018. Het betekent: een tuin die hoop geeft. Het begon met een kleine, eenvoudige tuin. Hierin gingen 30 vrouwen aan de slag die geen inkomen hadden en alleen voor hun gezin moesten zorgen, want de werkloosheidcijfers zijn hoog in Zuid-Afrika. Het enige nodige om te starten was: water, zaad en tuingereedschap.


Door de jaren heen is de tuin groter geworden en er werken nu dagelijks zo’n 200 oma’s en jonge moeders. Deze tuin geeft hen hoop; namelijk gezond voedsel en een dagbesteding. In de ochtend komen de vrouwen eerst bij elkaar onder het afdak en vertellen onze zendingswerkers ook een hoopvolle Boodschap. Beide is nodig,  maar één ding is noodzakelijk. De Heere Jezus is het Levende Brood voor hongerige zielen naar gemeenschap met Hem. Een geschonken kruimel van het levende Brood geeft verzadiging. Deze broodkruimel geeft een rust en vrede die het dagelijkse voedsel niet kan overtreffen. Eén geschonken broodkruimel geeft een onuitwisbare vreugde. 

Voor de meeste vrouwen is er in het dagelijkse leven geen uitzicht. Om te overleven wonen deze vrouwen bij mannen die hen een dak boven hun hoofd aanbieden in ruil voor hun lichaam. Daarnaast horen de vrouwen geen heldere Bijbelse boodschap in hun leven. Ze zijn niet onbekend met Gods Woord en hebben zelfs een bijbel. Velen van hen worden dus misleid door hun kleine huiskerken waar ze heengaan. De noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof kennen ze niet. Het werk van de Heilige Geest en opzoekende zondaarsgenade heeft men nog nooit van gehoord. Voor velen is de Heere Jezus Christus een mens met een kleine letter. Dat er maar één Weg is, is voor hen onbekend. Want het christendom bestaat naast het geloof in voorouders en allerlei boze geesten, dit geloof maakt hen letterlijk hopeloos, omdat heidense rituelen een mens niet kunnen helpen. Ze zijn gevangen in de strikken van satan. Voor ons en hen is het nodig dat onze ogen geopend worden. Of wij nu in Nederland leven en al jaren lid zijn van de Gereformeerde Gemeente in Nederland of dat wij zijn geboren in Hammanskraal in een zinken huisje. Voor beiden geldt hetzelfde; wij zijn gevallen en diep ellendig. Wat onze daden of achtergrond ook zijn, wij kunnen niet bestaan voor een Heilig en een Rechtvaardig God. Maar als we onder het Woord komen, zijn we niet buiten het bereik van de HEERE. Hij zoekt Zijn uitverkoren Kerk op door het Woord. Daarom is het van zo groot belang dat het Evangeliewoord ook in Hammanskraal mag klinken. Omdat de HEERE soeverein werkt, is er nog hoop. Als dat Woord in het hart valt,  gewerkt door de Heilige Geest, dan wordt men pas echt hopeloos. Wat worden voor een arme hopeloze zondaar de woorden uit 1 Timotheüs 1:1b dierbaar: “De Heere Jezus Christus die onze Hoop is”. Wat is het te wensen dat het Woord kracht doet in de harten van hen die een hoopvolle Boodschap horen in de tuin die hoop geeft. 

Mathias Weststrate


Terug naar overzicht
Terug