doneer nu materialen webshopDe wijk in 

met Bread and bread


Dinsdag 26 maart zijn wij in Hammanskraal de wijk in getrokken om ouders te bezoeken van kinderen die komen bij het kinderprogramma van Teunie en Carianne. Zoals Teunie al schreef in een voorgaande blog hebben we nagedacht hoe we in contact  konden komen met de mensen rondom de Garden of Hope. We kwamen op het idee om het via de kinderen te proberen. Na overleg met Itumeleng, de kinderleidster, die de meeste kinderen weet te wonen, hebben we 5 huisjes uitgekozen om deze keer te bezoeken.

Vergezeld van ongeveer 20 kinderen, Bijbels in verschillende talen en een kruiwagen met spinach, een soort kool, zijn we onder leiding van Itumeleng op pad gegaan. Op deze manier was het Voedsel en voedsel, Bread and bread. Een zeer verantwoordelijk en moeilijk werk, maar ook dankbaar werk. De reacties van de ouders waren allen positief. Eén vrouw gaf aan lang gezocht en gevraagd te hebben om een Bijbel in haar eigen taal te mogen krijgen. Deze wens ging nu in vervulling. Ze zei: “De Heere is goed. Hij zorgt ook in moeilijke omstandigheden!” Dit gaf moed om door te gaan in de hoop dat de Heere dit eenvoudige zaaien wil zegenen tot Zijn eer en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

We hopen ook op deze manier meer ouders te bereiken en zo het Woord te verbreiden. Tevens proberen we de allerarmste moeders te bewegen om naar de tuin, de Garden of Hope, te komen en daar hun eigen groenten te verbouwen. Daar kunnen ze ook dagelijks een goede maaltijd krijgen. En we nodigen hen uit voor het bezoeken van de maandelijkse Bibleclass.

Wat een wonder zal het zijn om te mogen horen de grote daden des Heeren in het leven van deze mensen. Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen.  Dat het ook hier mag gelden, voor hen en voor ons: “Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen!” (Jesaja 43: 21)

Kees Lokerse

Terug naar overzicht
Terug