doneer nu materialen webshop

​​​​​​​De Blik van een kind

zegt meer dan 1.000 woorden


Een blik zegt meer dan duizend woorden. Zo ook de blikken van de kinderen die voor me op het kleed zitten. In sommige ogen zie ik een holle, afwezige blik. Welk leed zou daar achter schuilgaan? Verwaarlozing, mishandeling, misbruik? Andere ogen kijken me afwachtend aan. In enkele ogen staat (gemaakte) onverschilligheid te lezen. Zo ook bij het jongetje achteraan. Meteen bij binnenkomst werd het me al duidelijk dat dit waarschijnlijk niet één van de makkelijkste kinderen zou zijn. Luidruchtig, onrustig, uitsloven. Wat zal dit worden tijdens de Bijbelse vertelling en de overige activiteiten?

Maar tijdens het Bijbelverhaal wordt er aandachtig geluisterd, ook door deze jongen. We vertellen in deze weken over de schepping van hemel en aarde en leren daarbij psalm 100:1. ‘Juich aarde, juicht alom den HEER. Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.’ Alom, ook hier in Zuid-Afrika. Wat zou het een wonder zijn als ook deze kinderen de Heere zouden mogen gaan dienen, en Hij de eer mocht ontvangen.

Naast de verkondiging van het Woord en het aanleren van psalmen en Bijbelteksten, is er ook ruimte voor ontspannende activiteiten. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen genieten van het luisteren naar een verhaal of zelf helemaal verdiept zitten in een boek. Een stukje persoonlijke aandacht en liefde is voor deze kinderen heel belangrijk. Het verdriet en leed dat van sommige kinderen afstraalt, snijdt me door het hart. Wat zou het mooi zijn als we deze kinderen op deze manier ook een plek konden bieden waar ze zich veilig en geliefd mogen voelen.

Nadat we de middag hebben afgesloten met het zingen van de psalm en gebed, geef ik aan dat de kinderen naar huis mogen gaan. Opvallend is dat we dit de afgelopen weken verschillende keren hebben moeten herhalen voordat ze daadwerkelijk opstonden om te vertrekken. Bij de deur nemen we persoonlijk afscheid. Als laatste komt ook het drukke jongetje aanlopen en neemt afscheid met een ‘high five’. Vol verwondering hoor ik hem als hij wegloopt de laatste regel van psalm 100:1 zingen: ‘And come to Him with songs of praise.

Carianne van Holst

Terug naar overzicht
Terug