doneer nu materialen webshop

Werkers in

Zuid-Afrika


Familie WEststrate
naar Zuid-Afrika


Het bestuur van Stichting Bethlehem heeft Mathias Weststrate (31) als General Manager benoemd. Mathias Weststrate krijgt de algehele leiding over het werk dat de stichting verricht in Zuid-Afrika. Hij hoopt samen met zijn vrouw, Heidy Weststrate – Van Middendorp en hun drie jonge kinderen, in de tweede helft van 2023 naar Zuid-Afrika te verhuizen. Mathias is momenteel directeur / aandeelhouder van het ICT bedrijf Fancit.

Mathias is vanaf 2017 bestuurslid van Stichting Bethlehem en van meet af aan erg betrokken op en bij het zendingswerk in Zuid-Afrika. De afgelopen jaren was hij als bestuurder verantwoordelijk voor de organisatie en toerusting van de drie bestaande zendingsvelden in Hammanskraal, Refilwe en Phumzile.  
De werkzaamheden van onze stichting breiden sterk uit, zeker nu de tweede zendingswerker, Georg Lindhoud, en Marieke Bakker als veldwerker mee gaan helpen en Lianne de Baat wordt opgeleid en dit jaar ook het zendingsteam gaat versterken. Hiermee bestaat ons team in Zuid-Afrika uit zeven werkers van Nederlandse afkomst en 30 lokale personeelsleden. De fieldmanager, Cees van den Bogert, is dan ook erg blij met de uitbreiding van het management. Zijn hoofdtaak is en blijft de dagelijkse begeleiding van alle projecten en activiteiten in Zuid-Afrika en het onderhouden van contacten in de townships.
 

Een drukke tijd zal er voor dit gezin aanbreken. Praktische zaken aan de ene kant, maar ook sociaal-emotionele dingen, zoals afscheid nemen van een hechte en warme familie. De jongens zullen afscheid nemen van hun school en vriendjes, de banden met de werkkring en bedrijf worden verbroken. Zaken voor het daadwerkelijke vertrek zoals een visa regelen nemen tijd in beslag.
We wensen Mathias en Heidy en hun kinderen daarin van harte Gods Hulp en nabijheid toe en het is onze hartelijke wens en bede dat de Heere de benoeming van Mathias Weststrate met Zijn zegen wil bekronen.

 Terugkeer van Teunie 

naar Nederland


Teunie Oosterwijk heeft aangegeven dat ze gaat stoppen met haar werk als veldwerker. Een beslissing die ze biddend en in afhankelijkheid van de Heere heeft gemaakt. 
We laten haar zelf even aan het woord.
​​​​​​​"Ik heb altijd gezegd dat ik wist dat de Heere wilde dat ik naar Zuid-Afrika zou gaan. Daar was geen twijfel over mogelijk. Als iemand vroeg voor hoelang, dan kon ik oprecht zeggen: 'Totdat de Heere me terugroept.' Aan het einde van vorig jaar kwamen daarover vragen bij mij op n.a.v. een Bijbeltekst. Ik mocht het in gebed bij de Heere brengen en het overgeven, wat de uitkomst ook zou zijn. Dat gaf en geeft vrede! De achterliggende weken heeft de Heere duidelijkheid gegeven. Hij roept me terug naar Nederland: 'Keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en Ik zal met u zijn.'


U begrijpt dat we haar met pijn in ons hart zien vertrekken. We willen haar alvast van deze plaats - na de Heere - hartelijk dank zeggen voor het vele werk dat zij heeft mogen doen en nog zal doen onder onze medemens in Zuid-Afrika. De komende maanden zullen we bekijken wanneer Teunie weer terug zal gaan naar Nederland. Het ligt voor de hand dat dit is nadat Lianne als veldwerker in Zuid-Afrika is aangekomen.


G.R. van Leeuwen secretaris bestuur


Terug naar overzicht
Terug